Tilbake til fortellingene

蜡做的孩子 Voksbarna Voksborna

Skrevet av Southern African Folktale

Illustrert av Wiehan de Jager

Oversatt av Vicky Liu

Lest av Zhuo Sun

Språk kinesisk

Nivå Nivå 2

Spill av fortellingen

Lesehastighet

Automatisk spilling av fortellingen


很久很久以前,有一家人快乐地生活在一起。

Det var en gang en lykkelig familie.

Det var ein gong ein lukkeleg familie.


孩子们从来不打架,还帮助爸爸妈妈做家务,干农活。

De kranglet aldri. Barna hjalp foreldrene sine hjemme og i åkeren.

Dei krangla aldri. Borna hjelpte foreldra sine heime og i åkeren.


但是他们不能靠近火焰。

Men de fikk ikke lov til å gå nær ilden.

Men dei fekk ikkje lov til å gå nær elden.


没办法,他们只能在晚上工作,因为他们都是用蜡做的!

De måtte gjøre alt arbeid om natten. Fordi de var lagd av voks!

Dei måtte gjera alt arbeid om natta. Fordi dei var laga av voks!


但是其中一个男孩非常想出门,他想走到太阳底下看看。

Men én av guttene lengtet etter å gå ut i sollyset.

Men éin av gutane lengta etter å gå ut i sollyset.


有一天,这种渴望太强烈了。虽然他的兄弟们警告过他……

En dag ble lengselen for sterk. Brødrene hans advarte ham.

Ein dag vart lengsla for sterk. Brørne hans åtvara han.


但是太晚了!他在太阳底下融化了。

Men det var for sent! Han smeltet i den varme sola.

Men det var for seint! Han smelta i den varme sola.


其他蜡做的孩子看到他们的兄弟融化消失了,非常伤心。

Voksbarna ble lei seg av å se broren sin smelte bort.

Voksborna vart lei seg av å sjå bror sin smelte bort.


但是他们想出了一个好主意:他们把熔化的蜡块捏成了一只鸟。

Men de la en plan. De formet en fugl av den smeltede voksklumpen.

Men dei la ein plan. Dei forma ein fugl av den smelta voksklumpen.


他们把变成鸟的兄弟带到了一座高山上。

De tok med seg fuglebroren sin opp på et høyt fjell.

Dei tok med seg fuglebror sin opp på eit høgt fjell.


太阳升起来了,他迎着晨光唱着歌,飞走了。

Og da sola steg, fløy han syngende inn i morgenlyset.

Og då sola steig, flaug han syngande inn i morgonlyset.


Skrevet av: Southern African Folktale
Illustrert av: Wiehan de Jager
Oversatt av: Vicky Liu
Lest av: Zhuo Sun
Språk: kinesisk
Nivå: Nivå 2
Kilde: Children of wax fra African Storybook
Creative Commons Lisens
Dette verket er lisensiert under en Creative Commons Navngivelse 3.0 International Lisens.
Valgmuligheter
Tilbake til fortellingene Last ned PDF