Tilbake til fortellingene

山羊、野狗、和水牛 Geit, Hund og Ku Geit, Hund og Ku

Skrevet av Fabian Wakholi

Illustrert av Marleen Visser, Ingrid Schechter

Oversatt av dohliam

Lest av Zhuo Sun

Språk kinesisk

Nivå Nivå 2

Spill av fortellingen

Lesehastighet

Automatisk spilling av fortellingen


山羊、野狗、和水牛是很要好的朋友。有一天,他们一起坐出租车。

Geit, Hund og Ku var gode venner. En dag dro de på tur med en buss.

Geit, Hund og Ku var gode vener. Ein dag drog dei på tur med ein buss.


当他们到了目的地的时候,司机叫他们交车费。水牛把她自己的那份交了。

Da de kom fram, ba sjåføren dem om å betale for billetten sin. Ku betalte for sin billett.

Då dei kom fram, bad sjåføren dei om å betala for billetten sin. Ku betalte for billetten sin.


野狗没有带零钱,所以他就多给了一点儿。

Hund betalte litt ekstra fordi han ikke hadde akkurat med penger.

Hund betalte litt ekstra fordi han ikkje hadde akkurat med pengar.


司机正要找钱给野狗,没想到山羊没有给钱就跑掉了。

Sjåføren skulle akkurat til å gi Hund vekslepengene, da Geit stakk av uten å betale.

Sjåføren skulle akkurat til å gje Hund vekslepengane då Geit stakk av utan å betala.


司机很生气,结果他没有给野狗找钱就开走了。

Sjåføren ble veldig sur. Han kjørte av gårde uten å gi vekslepengene tilbake til Hund.

Sjåføren vart veldig sur. Han køyrde av garde utan å gje vekslepengane tilbake til Hund.


所以,现在你可以看到野狗看到车子就拼命追上去,因为他想叫司机给他找钱。

Det er derfor Hund, selv i dag, løper mot biler for å sjekke om han ser sjåføren som skylder ham vekslepenger.

Det er difor Hund, sjølv i dag, spring mot bilar for å sjekka om han ser sjåføren som skuldar han vekslepengar.


山羊呢,一听到有车来就吓得赶快逃走,因为她怕没交车费被人抓起来。

Geit stikker når hun hører lyden av en bil. Hun er redd for at hun vil bli arrestert for ikke å ha betalt for billetten.

Geit stikk når ho høyrer lyden av ein bil. Ho er redd for at ho vil bli arrestert for ikkje å ha betalt for billetten.


可是水牛听到车来一点儿都不急。她不慌不忙地过马路,因为她知道她已经把她自己那份交了。

Og Ku bryr seg ikke når det kommer en bil. Ku bruker god tid når hun krysser veien fordi hun vet at hun betalte for hele billetten sin.

Og Ku bryr seg ikkje når det kjem ein bil. Ku brukar god tid når ho kryssar vegen fordi ho veit at ho betalte for heile billetten sin.


Skrevet av: Fabian Wakholi
Illustrert av: Marleen Visser, Ingrid Schechter
Oversatt av: dohliam
Lest av: Zhuo Sun
Språk: kinesisk
Nivå: Nivå 2
Kilde: Goat, Dog and Cow fra African Storybook
Creative Commons Lisens
Dette verket er lisensiert under en Creative Commons Navngivelse 3.0 International Lisens.
Valgmuligheter
Tilbake til fortellingene Last ned PDF