Tilbake til fortellingene

决定 Avgjørelse Avgjerd

Skrevet av Ursula Nafula

Illustrert av Vusi Malindi

Oversatt av Vicky Liu

Lest av Zhuo Sun

Språk kinesisk

Nivå Nivå 2

Spill av fortellingen

Lesehastighet

Automatisk spilling av fortellingen


我的村庄面临很多问题。村里只有一个水龙头,我们每天都要排很长的队伍去接水。

Landsbyen min hadde mange problemer. Vi stilte oss på en lang rekke for å hente vann fra én pumpe.

Landsbyen min hadde mange problem. Vi stilte oss på ei lang rekkje for å henta vatn frå ei pumpe.


我们等着别人接济食物给我们吃。

Vi ventet på mat som andre hadde gitt oss.

Vi venta på mat som andre hadde gjeve oss.


每天晚上,我们因为害怕有小偷,所以都早早地锁上了门。

Vi låste husene våre tidlig på grunn av tyver.

Vi låste husa våre tidleg på grunn av tjuvar.


中途辍学的孩子也不少。

Mange barn droppet ut av skolen.

Mange born droppa ut av skulen.


年轻的女孩被迫到别的村庄去做女佣。

Unge jenter jobbet som hushjelper i andre landsbyer.

Unge jenter jobba som hushjelper i andre landsbyar.


年轻的男孩不是成天在村子里游荡,就是到别人的农场里打工。

Unge gutter drev rundt i landsbyen mens andre jobbet på gårdene til folk.

Unge gutar dreiv rundt i landsbyen medan andre jobba på gardane til folk.


起风的时候,废纸到处乱飞,挂在树梢和篱笆上。

Når vinden blåste, ble papirbiter hengende fast på trær og gjerder.

Når vinden bles, vart papirbitar hengjande fast på tre og gjerde.


碎玻璃扔得到处都是,很多人都被碎玻璃划伤了。

Folk skar seg på glasskår som folk hadde slengt fra seg.

Folk skar seg på glasbrot som folk hadde slengt frå seg.


终于有一天,水龙头干涸了,人们接不到水了。

Så en dag tørket vannet i pumpa opp og beholderne våre ble tomme.

Så ein dag tørka vatnet i pumpa opp og behaldarane våre vart tomme.


我的爸爸一家一家地劝说,召集村里的居民们开会。

Faren min gikk fra hus til hus for å be folk delta på et folkemøte.

Far min gjekk frå hus til hus for å be folk delta på eit folkemøte.


人们聚到一棵大树下,准备开会。

Folk samlet seg under et stort tre og lyttet.

Folk samla seg under eit stort tre og lytta.


我爸爸站起来,说:“我们必须团结起来,一起解决我们的问题。”

Faren min reiste seg og sa: «Vi må samarbeide for å løse problemene våre.»

Far min reiste seg og sa: «Vi må samarbeida for å løysa problema våre.»


八岁的珠玛坐在树干上,大声说:“我可以帮忙清理村庄。”

Åtteårige Juma, som satt på stammen til et tre, ropte: «Jeg kan hjelpe til med å samle søppel.»

Åtteårige Juma, som sat på stammen til eit tre, ropte: «Eg kan hjelpa til med å samla søppel.»


一个女人站起来说:“我可以找一些妇女,一起种庄稼。”

En kvinne sa: «Kvinnene kan bli med meg og dyrke mat.»

Ei kvinne sa: «Kvinnene kan verta med meg og dyrka mat.»


又有一个男人站起来说:“男人们可以帮着打井。”

En annen mann reiste seg og sa: «Mennene skal grave en brønn.»

Ein annan mann reiste seg og sa: «Mennene skal grava ein brønn.»


我们异口同声地说:“我们必须改变我们的生活。”从那天开始,大伙儿都齐心协力,解决问题。

Vi ropte alle sammen med én stemme: «Vi må forandre livene våre.» Fra den dagen samarbeidet vi for å løse problemene våre.

Vi ropte alle saman med éi stemme: «Vi må forandra liva våre.» Frå den dagen samarbeidde vi for å løysa problema våre.


Skrevet av: Ursula Nafula
Illustrert av: Vusi Malindi
Oversatt av: Vicky Liu
Lest av: Zhuo Sun
Språk: kinesisk
Nivå: Nivå 2
Kilde: Decision fra African Storybook
Creative Commons Lisens
Dette verket er lisensiert under en Creative Commons Navngivelse 4.0 International Lisens.
Valgmuligheter
Tilbake til fortellingene Last ned PDF