Tilbake til fortellingene

赞玛很棒! Zama er flink! Zama er flink!

Skrevet av Michael Oguttu

Illustrert av Vusi Malindi

Oversatt av dohliam

Lest av Zhuo Sun

Språk kinesisk

Nivå Nivå 2

Spill av fortellingen

Lesehastighet

Automatisk spilling av fortellingen


我弟弟睡过头了。我很早起床,因为我很棒!

Lillebroren min sover veldig lenge. Jeg våkner tidlig fordi jeg er flink!

Veslebror min søv veldig seint. Eg vaknar tidleg fordi eg er flink!


是我让阳光透进来。

Jeg er den som slipper solen inn.

Eg er ho som slepp sola inn.


妈妈说:“你是我的晨星”。

«Du er min morgenstjerne», sier mamma.

«Du er morgonstjerna mi», seier mamma.


我自己洗澡。我不需要帮忙。

Jeg vasker meg selv, jeg vil ikke ha hjelp.

Eg vaskar meg sjølv, eg vil ikkje ha hjelp.


冷冷的水和臭臭的蓝色肥皂对我来说不算大事。

Jeg tåler kaldt vann og blå stinkende såpe.

Eg toler kaldt vatn og blå stinkande såpe.


妈妈提醒我:“别忘了刷牙。”我回答:“怎么可能,我不会忘记的!”

Mamma minner meg på tannpussen: «Glem ikke tennene.» Jeg svarer: «Aldri, ikke jeg!»

Mamma minner meg på tannpussen: «Gløym ikkje tennene.» Eg svarar: «Aldri, ikkje eg!»


洗好了以后,我跟爷爷和姑妈打个招呼,向他们问好。

Etter kroppsvasken hilser jeg på bestefar og tante og ønsker dem en god dag.

Etter kroppsvasken helsar eg på bestefar og tante og ynskjer dei ein god dag.


然后我自己穿好衣服。“妈,我已经长大了!”

Så kler jeg på meg selv. «Jeg er stor nå, mamma», sier jeg.

Så kler eg på meg sjølv. «Eg er stor no, mamma», seier eg.


我会自己扣好衣扣和鞋子。

Jeg kan kneppe knapper og spenne skoene mine.

Eg kan kneppa knappar og spenna skorne mine.


在上学的路上我跟弟弟说学校的所有消息。

Og jeg sørger for at lillebror får vite alt nytt fra skolen.

Og eg sørgjer for at veslebror får vita alt nytt frå skulen.


上课的时候我认真学习。

I timene gjør jeg alltid mitt beste.

I timane gjer eg mitt beste på alle måtar.


我每天做这几件好事。可是我最喜欢做的是玩玩玩!

Jeg gjør alle disse gode tingene hver dag. Men det jeg liker mest, er å leke og leke!

Eg gjer alle desse gode tinga kvar dag. Men det eg likar mest, er å leika og leika!


Skrevet av: Michael Oguttu
Illustrert av: Vusi Malindi
Oversatt av: dohliam
Lest av: Zhuo Sun
Språk: kinesisk
Nivå: Nivå 2
Kilde: Zama is great! fra African Storybook
Creative Commons Lisens
Dette verket er lisensiert under en Creative Commons Navngivelse 3.0 International Lisens.
Valgmuligheter
Tilbake til fortellingene Last ned PDF