Tilbake til fortellingene

球星安迪斯瓦 Fotballhelten Andiswa Fotballhelten Andiswa

Skrevet av Eden Daniels

Illustrert av Eden Daniels

Oversatt av Vicky Liu

Lest av Zhuo Sun

Språk kinesisk

Nivå Nivå 2

Spill av fortellingen

Lesehastighet

Automatisk spilling av fortellingen


安迪斯瓦喜欢看男孩子们踢足球,她多么希望自己也能加入他们啊!她跑去问教练,自己能不能跟男孩们一起训练。

Andiswa så på at guttene spilte fotball. Hun ville så gjerne være med! Hun spurte treneren om hun kunne få trene sammen med dem.

Andiswa såg på at gutane spela fotball. Ho ville så gjerne vera med! Ho spurde trenaren om ho kunne få trena saman med dei.


教练两手叉着腰,摇了摇头说:“在这个学校,只有男孩们能踢足球。”

Treneren satte hendene i siden. «På skolen her får bare gutter spille fotball», sa han.

Trenaren sette hendene i sida. «På skulen her får berre gutar spela fotball», sa han.


男孩们让安迪斯瓦去玩投球。他们觉得,女孩们应该玩儿投球,足球是男孩们的运动。安迪斯瓦很沮丧。

Guttene sa at hun skulle gå og spille nettball. De sa at nettball er for jenter og fotball er for gutter. Andiswa ble sint.

Gutane sa at ho skulle gå og spela nettball. Dei sa at nettball er for jenter og fotball er for gutar. Andiswa vart sint.


第二天,学校里要举行一场盛大的足球比赛。教练有点儿担心,因为队里最棒的球员生病了,没法上场。

Dagen etter var det en stor fotballkamp på skolen. Treneren var bekymret fordi den beste spilleren på laget var syk og kunne ikke spille.

Dagen etter var det ein stor fotballkamp på skulen. Trenaren var bekymra fordi den beste spelaren på laget var sjuk og kunne ikkje spela.


安迪斯瓦跑到教练那里,求他让自己替补上场。教练犹豫不决,最后他决定让安迪斯瓦试一试。

Andiswa løp bort til treneren og tryglet om å få lov til å spille. Hva skulle han svare? Han bestemte seg for å la Andiswa få være med på laget.

Andiswa sprang bort til trenaren og trygla om å få lov til å spela. Kva skulle han svara? Han bestemte seg for å la Andiswa få vera med på laget.


比赛很激烈,半场结束后,两队都没有进球。

Det ble en hard kamp. Ingen hadde skåret mål etter første omgang.

Det vart ein hard kamp. Ingen hadde skåra mål etter første omgang.


比赛的下半场,一个男孩把球传给安迪斯瓦,安迪斯瓦飞快地朝球门跑去,用力一踢,球进了!

I andre omgang sentret en gutt ballen til Andiswa. Hun løp mot målet, klinte til ballen og skåret.

I andre omgang sentra ein gut ballen til Andiswa. Ho sprang mot målet, klinte til ballen og skåra.


人群沸腾了!从那天开始,女孩们也可以在学校踢足球了。

Publikum var fra seg av glede. Siden den dagen fikk jenter også spille fotball på skolen.

Publikum var frå seg av glede. Sidan den dagen fekk jenter òg spela fotball på skulen.


Skrevet av: Eden Daniels
Illustrert av: Eden Daniels
Oversatt av: Vicky Liu
Lest av: Zhuo Sun
Språk: kinesisk
Nivå: Nivå 2
Kilde: Andiswa Soccer Star fra African Storybook
Creative Commons Lisens
Dette verket er lisensiert under en Creative Commons Navngivelse-IkkeKommersiell 3.0 International Lisens.
Valgmuligheter
Tilbake til fortellingene Last ned PDF