Tilbake til fortellingene

卖香蕉的汤姆 Bananselgeren Tom Bananseljaren Tom

Skrevet av Humphreys Odunga

Illustrert av Zablon Alex Nguku

Oversatt av Vicky Liu

Lest av Zhuo Sun

Språk kinesisk

Nivå Nivå 2

Spill av fortellingen

Lesehastighet

Automatisk spilling av fortellingen


汤姆顶着一篮熟透的香蕉。

Tom bærer en kasse med modne bananer.

Tom ber ei kasse med mogne bananar.


汤姆去集市上卖香蕉。

Tom drar til markedet for å selge bananer.

Tom dreg til marknaden for å selja bananar.


很多人去集市上买水果。

Folk på markedet kjøper frukt.

Folk på marknaden kjøper frukt.


但是没有人去汤姆那儿,因为他们更喜欢去女人们那儿买。

Men ingen kjøper Toms bananer. De foretrekker å kjøpe frukt av kvinner.

Men ingen kjøper Tom sine bananar. Dei føretrekker å kjøpa frukt av kvinner.


人们说:“在我们这儿,只有女人会去卖水果”。他们问:“什么男人会去卖水果啊?”

«Her omkring er det bare kvinner som selger frukt», sier folk. «Hva slags mann er dette?» spør folk.

«Her omkring er det berre kvinner som sel frukt», seier folk. «Kva slags mann er dette?» spør folk.


但是汤姆没有放弃。他在集市上叫卖:“快来买我的香蕉!又大又甜的香蕉!”

Men Tom gir ikke opp. Han roper: «Kjøp mine bananer! Kjøp mine søte, modne bananer!»

Men Tom gjev ikkje opp. Han ropar: «Kjøp bananane mine! Kjøp mine søte, modne bananar!»


有一个妇女从篮子里抓了一把香蕉,仔细地查看。

En kvinne plukker en klase bananer fra kassen. Hun ser nøye på bananene.

Ei kvinne plukkar ein klase bananar frå kassa. Ho ser nøye på bananane.


然后她买了那把香蕉。

Kvinnen kjøper bananene.

Kvinna kjøper bananane.


越来越多的人到汤姆的摊位前。他们买了汤姆的香蕉,吃得津津有味。

Flere folk kommer til salgsboden. De kjøper Toms bananer og spiser dem.

Fleire folk kjem til salsbua. Dei kjøper Tom sine bananar og et dei.


不一会儿,汤姆的篮子就空了,他数了数自己卖香蕉赚到的钱。

Kassen blir fort tom. Tom teller pengene han har tjent.

Kassa vert fort tom. Tom tel pengane han har tent.


汤姆用这些钱买了肥皂、糖和面包。他把这些东西放在他的篮子里。

Deretter kjøper Tom såpe, sukker og brød. Han putter varene i kassen.

Deretter kjøper Tom såpe, sukker og brød. Han puttar varene i kassa.


汤姆把篮子稳稳当当地顶在头上,回家了。

Tom balanserer kassen på hodet og går hjem.

Tom balanserer kassa på hovudet og går heim.


Skrevet av: Humphreys Odunga
Illustrert av: Zablon Alex Nguku
Oversatt av: Vicky Liu
Lest av: Zhuo Sun
Språk: kinesisk
Nivå: Nivå 2
Kilde: Tom the banana seller fra African Storybook
Creative Commons Lisens
Dette verket er lisensiert under en Creative Commons Navngivelse 4.0 International Lisens.
Valgmuligheter
Tilbake til fortellingene Last ned PDF