Tilbake til fortellingene

Punizione Straff Straff

Skrevet av Adelheid Marie Bwire

Illustrert av Melany Pietersen

Oversatt av Laura Pighini

Lest av Sonia Pighini

Språk italiensk

Nivå Nivå 2

Spill av fortellingen

Lesehastighet

Automatisk spilling av fortellingen


Un giorno, mamma raccolse molta frutta.

En dag fikk mamma mye frukt.

Ein dag fekk mamma mykje frukt.


“Possiamo avere un po’ di frutta?” Chiedemmo. “Mangeremo la frutta stasera.” Disse mamma.

«Når kan vi få litt frukt?» spør vi. «Vi skal spise frukten i kveld», sier mamma.

«Når kan vi få litt frukt?» spør vi. «Vi skal eta frukta i kveld», seier mamma.


Mio fratello Rahim era molto ingordo. Assaggiò tutta la frutta. Mangiò molta di essa.

Broren min Rahim er grådig. Han smaker på all frukten. Han spiser mye av den.

Bror min Rahim er grådig. Han smakar på all frukta. Han et mykje av ho.


“Guarda cosa ha fatto Rahim!” gridò il mio fratellino più piccolo. “Rahim è monello ed egoista!” Dissi io.

«Se hva Rahim gjorde», roper lillebroren min. «Rahim er slem og egoistisk», sier jeg.

«Sjå kva Rahim gjorde», ropar veslebror min. «Rahim er slem og egoistisk», seier eg.


Mamma si arrabbiò con Rahim.

Mamma er sint på Rahim.

Mamma er sint på Rahim.


Anche noi eravamo arrabbiati con Rahim, ma lui non si sentiva in colpa.

Vi er også sinte på Rahim. Men Rahim er ikke lei seg.

Vi er òg sinte på Rahim. Men Rahim er ikkje lei seg.


“Non punirai Rahim?” Chiese il mio fratellino.

«Skal du ikke straffe Rahim?» spør lillebror.

«Skal du ikkje straffa Rahim?» spør veslebror.


“Rahim, presto te ne pentirai,” avvertì la mamma.

«Rahim, du kommer til å angre snart», advarer mamma.

«Rahim, du kjem til å angra snart», åtvarar mamma.


Rahim cominciò a sentirsi male.

Rahim begynner å føle seg uvel.

Rahim byrjar å føla seg uvel.


“Mi fa malissimo la pancia,” bisbigliò Rahim.

«Jeg har så vondt i magen», hvisker Rahim.

«Eg har så vondt i magen», kviskrar Rahim.


Mamma sapeva che questo sarebbe successo. La frutta stava punendo Rahim!

Mamma visste at dette ville skje. Frukten straffer Rahim!

Mamma visste at dette ville skje. Frukta straffar Rahim!


Più tardi, Rahim chiese scusa a tutti noi. “Non sarò più così ingordo,” promise. E noi tutti gli credemmo.

Senere sier Rahim unnskyld til oss. «Jeg skal aldri være så grådig igjen», lover han. Vi tror ham alle sammen.

Seinare seier Rahim orsak til oss. «Eg skal aldri vera så grådig igjen», lovar han. Vi trur han alle saman.


Skrevet av: Adelheid Marie Bwire
Illustrert av: Melany Pietersen
Oversatt av: Laura Pighini
Lest av: Sonia Pighini
Språk: italiensk
Nivå: Nivå 2
Kilde: Punishment fra African Storybook
Creative Commons Lisens
Dette verket er lisensiert under en Creative Commons Navngivelse 3.0 International Lisens.
Valgmuligheter
Tilbake til fortellingene Last ned PDF