Tilbake til fortellingene

Capra, Cane e Mucca Geit, Hund og Ku Geit, Hund og Ku

Skrevet av Fabian Wakholi

Illustrert av Marleen Visser, Ingrid Schechter

Oversatt av Laura Pighini

Lest av Sonia Pighini

Språk italiensk

Nivå Nivå 2

Spill av fortellingen

Lesehastighet

Automatisk spilling av fortellingen


Capra, Cane e Mucca erano grandi amici. Un giorno andarono in gita in un taxi.

Geit, Hund og Ku var gode venner. En dag dro de på tur med en buss.

Geit, Hund og Ku var gode vener. Ein dag drog dei på tur med ein buss.


Quando arrivarono alla fine del viaggio, il tassista chiese loro di pagare la tariffa. Mucca pagò la sua parte.

Da de kom fram, ba sjåføren dem om å betale for billetten sin. Ku betalte for sin billett.

Då dei kom fram, bad sjåføren dei om å betala for billetten sin. Ku betalte for billetten sin.


Cane pagò un po’ di più, perché non aveva i soldi esatti.

Hund betalte litt ekstra fordi han ikke hadde akkurat med penger.

Hund betalte litt ekstra fordi han ikkje hadde akkurat med pengar.


Il tassista stava per dare a Cane il suo resto quando Capra scappò senza pagare nulla.

Sjåføren skulle akkurat til å gi Hund vekslepengene, da Geit stakk av uten å betale.

Sjåføren skulle akkurat til å gje Hund vekslepengane då Geit stakk av utan å betala.


Il tassista era molto arrabbiato. Se ne andò via senza dare a Cane il suo resto.

Sjåføren ble veldig sur. Han kjørte av gårde uten å gi vekslepengene tilbake til Hund.

Sjåføren vart veldig sur. Han køyrde av garde utan å gje vekslepengane tilbake til Hund.


Ecco perché, ancora oggi, Cane corre verso le macchine per sbirciare dentro e cercare il tassista che gli deve il suo resto.

Det er derfor Hund, selv i dag, løper mot biler for å sjekke om han ser sjåføren som skylder ham vekslepenger.

Det er difor Hund, sjølv i dag, spring mot bilar for å sjekka om han ser sjåføren som skuldar han vekslepengar.


Capra corre via al rumore di una macchina. Ha paura che la arrestino per non aver pagato la sua parte.

Geit stikker når hun hører lyden av en bil. Hun er redd for at hun vil bli arrestert for ikke å ha betalt for billetten.

Geit stikk når ho høyrer lyden av ein bil. Ho er redd for at ho vil bli arrestert for ikkje å ha betalt for billetten.


E Mucca non si preoccupa quando passa una macchina. Mucca si prende il suo tempo per attraversare la strada perché sa di aver pagato la sua parte.

Og Ku bryr seg ikke når det kommer en bil. Ku bruker god tid når hun krysser veien fordi hun vet at hun betalte for hele billetten sin.

Og Ku bryr seg ikkje når det kjem ein bil. Ku brukar god tid når ho kryssar vegen fordi ho veit at ho betalte for heile billetten sin.


Skrevet av: Fabian Wakholi
Illustrert av: Marleen Visser, Ingrid Schechter
Oversatt av: Laura Pighini
Lest av: Sonia Pighini
Språk: italiensk
Nivå: Nivå 2
Kilde: Goat, Dog and Cow fra African Storybook
Creative Commons Lisens
Dette verket er lisensiert under en Creative Commons Navngivelse 3.0 International Lisens.
Valgmuligheter
Tilbake til fortellingene Last ned PDF