Tilbake til fortellingene

Zama è grande! Zama er flink! Zama er flink!

Skrevet av Michael Oguttu

Illustrert av Vusi Malindi

Oversatt av Laura Pighini

Lest av Sonia Pighini

Språk italiensk

Nivå Nivå 2

Spill av fortellingen

Lesehastighet

Automatisk spilling av fortellingen


Il mio fratellino si addormenta molto tardi. Io mi alzo presto perché sono un grande!

Lillebroren min sover veldig lenge. Jeg våkner tidlig fordi jeg er flink!

Veslebror min søv veldig seint. Eg vaknar tidleg fordi eg er flink!


Io sono quello che lascia entrare il sole.

Jeg er den som slipper solen inn.

Eg er ho som slepp sola inn.


“Tu sei la mia stella del mattino,” dice mamma.

«Du er min morgenstjerne», sier mamma.

«Du er morgonstjerna mi», seier mamma.


Io mi lavo da solo, non ho bisogno di aiuto.

Jeg vasker meg selv, jeg vil ikke ha hjelp.

Eg vaskar meg sjølv, eg vil ikkje ha hjelp.


Io posso tener testa all’acqua fredda e al sapone blu e odoroso.

Jeg tåler kaldt vann og blå stinkende såpe.

Eg toler kaldt vatn og blå stinkande såpe.


Mamma mi ricorda: “Non dimenticarti i denti.” Io rispondo: “Mai, non io!”

Mamma minner meg på tannpussen: «Glem ikke tennene.» Jeg svarer: «Aldri, ikke jeg!»

Mamma minner meg på tannpussen: «Gløym ikkje tennene.» Eg svarar: «Aldri, ikkje eg!»


Dopo essermi lavato, saluto Nonno e Zia e auguro loro una buona giornata.

Etter kroppsvasken hilser jeg på bestefar og tante og ønsker dem en god dag.

Etter kroppsvasken helsar eg på bestefar og tante og ynskjer dei ein god dag.


Poi mi vesto. “Ora sono grande, mamma,” dico.

Så kler jeg på meg selv. «Jeg er stor nå, mamma», sier jeg.

Så kler eg på meg sjølv. «Eg er stor no, mamma», seier eg.


Io posso abbottonarmi e allacciarmi le scarpe.

Jeg kan kneppe knapper og spenne skoene mine.

Eg kan kneppa knappar og spenna skorne mine.


E mi assicuro che il mio fratellino sappia tutte le novità della scuola.

Og jeg sørger for at lillebror får vite alt nytt fra skolen.

Og eg sørgjer for at veslebror får vita alt nytt frå skulen.


In classe faccio del mio meglio in ogni modo.

I timene gjør jeg alltid mitt beste.

I timane gjer eg mitt beste på alle måtar.


Io faccio tutte queste cose buone ogni giorno. Ma la cosa che più mi piace è giocare e giocare!

Jeg gjør alle disse gode tingene hver dag. Men det jeg liker mest, er å leke og leke!

Eg gjer alle desse gode tinga kvar dag. Men det eg likar mest, er å leika og leika!


Skrevet av: Michael Oguttu
Illustrert av: Vusi Malindi
Oversatt av: Laura Pighini
Lest av: Sonia Pighini
Språk: italiensk
Nivå: Nivå 2
Kilde: Zama is great! fra African Storybook
Creative Commons Lisens
Dette verket er lisensiert under en Creative Commons Navngivelse 3.0 International Lisens.
Valgmuligheter
Tilbake til fortellingene Last ned PDF