Tilbake til fortellingene

Tom il venditore di banane Bananselgeren Tom Bananseljaren Tom

Skrevet av Humphreys Odunga

Illustrert av Zablon Alex Nguku

Oversatt av Laura Pighini

Lest av Sonia Pighini

Språk italiensk

Nivå Nivå 2

Spill av fortellingen

Lesehastighet

Automatisk spilling av fortellingen


Tom porta un cesto di banane mature.

Tom bærer en kasse med modne bananer.

Tom ber ei kasse med mogne bananar.


Tom va al mercato per vendere le banane.

Tom drar til markedet for å selge bananer.

Tom dreg til marknaden for å selja bananar.


La gente al mercato compra la frutta.

Folk på markedet kjøper frukt.

Folk på marknaden kjøper frukt.


Ma nessuno compra le banane di Tom. Preferiscono comprare la frutta dalle donne.

Men ingen kjøper Toms bananer. De foretrekker å kjøpe frukt av kvinner.

Men ingen kjøper Tom sine bananar. Dei føretrekker å kjøpa frukt av kvinner.


“Nella nostra comunità, solo le donne vendono frutta” dice la gente. “Che uomo è questo?” chiede la gente.

«Her omkring er det bare kvinner som selger frukt», sier folk. «Hva slags mann er dette?» spør folk.

«Her omkring er det berre kvinner som sel frukt», seier folk. «Kva slags mann er dette?» spør folk.


Ma Tom non si arrende. Urla “Comprate le mie banane! Le mie dolci, mature banane!”

Men Tom gir ikke opp. Han roper: «Kjøp mine bananer! Kjøp mine søte, modne bananer!»

Men Tom gjev ikkje opp. Han ropar: «Kjøp bananane mine! Kjøp mine søte, modne bananar!»


Una donna prende un po’ di banane dal cesto. Le osserva attentamente.

En kvinne plukker en klase bananer fra kassen. Hun ser nøye på bananene.

Ei kvinne plukkar ein klase bananar frå kassa. Ho ser nøye på bananane.


La donna compra le banane.

Kvinnen kjøper bananene.

Kvinna kjøper bananane.


Altra gente va al suo banco. Comprano le banane di Tom e le mangiano.

Flere folk kommer til salgsboden. De kjøper Toms bananer og spiser dem.

Fleire folk kjem til salsbua. Dei kjøper Tom sine bananar og et dei.


Presto, il cesto è vuoto. Tom conta i soldi che ha guadagnato.

Kassen blir fort tom. Tom teller pengene han har tjent.

Kassa vert fort tom. Tom tel pengane han har tent.


Poi Tom compra sapone, zucchero e pane. Mette le cose nel suo cesto.

Deretter kjøper Tom såpe, sukker og brød. Han putter varene i kassen.

Deretter kjøper Tom såpe, sukker og brød. Han puttar varene i kassa.


Tom bilancia il cesto sulla sua testa e torna a casa.

Tom balanserer kassen på hodet og går hjem.

Tom balanserer kassa på hovudet og går heim.


Skrevet av: Humphreys Odunga
Illustrert av: Zablon Alex Nguku
Oversatt av: Laura Pighini
Lest av: Sonia Pighini
Språk: italiensk
Nivå: Nivå 2
Kilde: Tom the banana seller fra African Storybook
Creative Commons Lisens
Dette verket er lisensiert under en Creative Commons Navngivelse 4.0 International Lisens.
Valgmuligheter
Tilbake til fortellingene Last ned PDF