Tilbake til fortellingene

Khalai parla alle piante Khalai snakker med plantene Khalai snakkar med plantene

Skrevet av Ursula Nafula

Illustrert av Jesse Pietersen

Oversatt av Laura Pighini

Lest av Sonia Pighini

Språk italiensk

Nivå Nivå 2

Spill av fortellingen

Lesehastighet

Automatisk spilling av fortellingen


Questa è Khalai. Lei ha sette anni. Nella sua lingua, il lubukusu, il suo nome significa “quella buona”.

Dette er Khalai. Hun er sju år gammel. Navnet hennes betyr «den gode» på språket hennes, lubukusu.

Dette er Khalai. Ho er sju år gammal. Namnet hennar tyder «den gode» på språket hennar, lubukusu.


Khalai si sveglia e dice all’arancio: “Per favore arancio, cresci tanto e dacci tante arance mature.”

Khalai våkner opp og snakker med appelsintreet. «Vær så snill, appelsintre, voks deg stor og gi oss mange modne appelsiner.»

Khalai vaknar opp og snakkar med appelsintreet. «Ver så snill, appelsintre, veks deg stor og gje oss mange modne appelsinar.»


Khalai va a scuola camminando. Per la via, parla all’erba. “Per favore erba, cresci sempre più verde e non seccarti.”

Khalai går til skolen. På veien snakker hun med gresset. «Vær så snill, gress, voks grønnere og ikke tørk ut.»

Khalai går til skulen. På vegen snakkar ho med graset. «Ver så snill, gras, veks grønare og ikkje tørk ut.»


Khalai passa dei fiori selvatici. “Per favore fiori, continuate a fiorire, così posso mettervi tra i miei capelli.”

Khalai går forbi ville blomster. «Vær så snill, blomster, fortsett å blomstre så jeg kan sette blomster i håret.»

Khalai går forbi ville blomar. «Ver så snill, blomar, hald fram å blomstra så eg kan setja blomar i håret.»


A scuola, Khalai parla all’albero in mezzo al parco. “Per favore albero, fai crescere i tuoi lunghi rami, così possiamo leggere sotto la tua ombra.”

På skolen snakker Khalai med treet midt i skolegården. «Vær så snill, tre, voks ut store grener så vi kan lese under skyggen din.»

På skulen snakkar Khalai med treet midt i skulegarden. «Ver så snill, tre, voks ut store greiner så vi kan lesa under skuggen din.»


Khalai parla alla siepe intorno alla sua scuola. “Per favore, cresci forte e impedisci alle persone cattive di entrare qui.”

Khalai snakker med hekken rundt skolen sin. «Vær så snill, voks deg stor og stopp uvedkommende fra å komme inn.»

Khalai snakkar med hekken rundt skulen sin. «Ver så snill, veks deg stor og stopp uvedkomande frå å koma inn.»


Quando Khalai ritorna a casa da scuola, fa visita all’arancio. “Le tue arance sono già mature?” Chiede Khalai.

Når Khalai kommer hjem fra skolen, besøker hun appelsintreet. «Er appelsinene dine modne ennå?» spør Khalai.

Når Khalai kjem heim frå skulen, vitjar ho appelsintreet. «Er appelsinane dine modne enno?» spør Khalai.


“Le arance sono ancora verdi” sospira Khalai. “Ci vediamo domani arancio” dice: “Magari allora avrai un’arancia matura per me!”

«Appelsinene er fortsatt grønne», sukker Khalai. «Vi sees i morgen, appelsintre», sier Khalai. «Kanskje du har en moden appelsin til meg da!»

«Appelsinane er enno grøne», sukkar Khalai. «Vi sest i morgon, appelsintre», seier Khalai. «Kanskje du har ein moden appelsin til meg då!»


Skrevet av: Ursula Nafula
Illustrert av: Jesse Pietersen
Oversatt av: Laura Pighini
Lest av: Sonia Pighini
Språk: italiensk
Nivå: Nivå 2
Kilde: Khalai talks to plants fra African Storybook
Creative Commons Lisens
Dette verket er lisensiert under en Creative Commons Navngivelse 4.0 International Lisens.
Valgmuligheter
Tilbake til fortellingene Last ned PDF