Tilbake til fortellingene

Decisioni Avgjørelse Avgjerd

Skrevet av Ursula Nafula

Illustrert av Vusi Malindi

Oversatt av Laura Pighini

Lest av Sonia Pighini

Språk italiensk

Nivå Nivå 2

Spill av fortellingen

Lesehastighet

Automatisk spilling av fortellingen


Il mio villaggio aveva tanti problemi. Facevamo lunghe code per prendere l’acqua da un rubinetto.

Landsbyen min hadde mange problemer. Vi stilte oss på en lang rekke for å hente vann fra én pumpe.

Landsbyen min hadde mange problem. Vi stilte oss på ei lang rekkje for å henta vatn frå ei pumpe.


Aspettavamo che altri ci donassero cibo.

Vi ventet på mat som andre hadde gitt oss.

Vi venta på mat som andre hadde gjeve oss.


Chiudevamo a chiave le case molto presto a causa dei ladri.

Vi låste husene våre tidlig på grunn av tyver.

Vi låste husa våre tidleg på grunn av tjuvar.


Molti bambini lasciavano la scuola.

Mange barn droppet ut av skolen.

Mange born droppa ut av skulen.


Le ragazze giovani lavoravano come serve negli altri villaggi.

Unge jenter jobbet som hushjelper i andre landsbyer.

Unge jenter jobba som hushjelper i andre landsbyar.


I ragazzi giovani vagavano per il villaggio mentre altri lavoravano nelle fattorie della gente.

Unge gutter drev rundt i landsbyen mens andre jobbet på gårdene til folk.

Unge gutar dreiv rundt i landsbyen medan andre jobba på gardane til folk.


Quando il vento soffiava, la spazzatura si impigliava su alberi e staccionate.

Når vinden blåste, ble papirbiter hengende fast på trær og gjerder.

Når vinden bles, vart papirbitar hengjande fast på tre og gjerde.


La gente si tagliava con i pezzi di vetro che venivano buttati in giro con noncuranza.

Folk skar seg på glasskår som folk hadde slengt fra seg.

Folk skar seg på glasbrot som folk hadde slengt frå seg.


Poi, un giorno, il rubinetto si seccò e i nostri contenitori furono vuoti.

Så en dag tørket vannet i pumpa opp og beholderne våre ble tomme.

Så ein dag tørka vatnet i pumpa opp og behaldarane våre vart tomme.


Mio padre andò di casa in casa chiedendo alla gente di partecipare alla riunione del villaggio.

Faren min gikk fra hus til hus for å be folk delta på et folkemøte.

Far min gjekk frå hus til hus for å be folk delta på eit folkemøte.


La gente si riunì sotto un grande albero e ascoltò.

Folk samlet seg under et stort tre og lyttet.

Folk samla seg under eit stort tre og lytta.


Mio padre si alzò e disse “Dobbiamo lavorare insieme per risolvere i nostri problemi.”

Faren min reiste seg og sa: «Vi må samarbeide for å løse problemene våre.»

Far min reiste seg og sa: «Vi må samarbeida for å løysa problema våre.»


Una bimba di otto anni di nome Juma, che sedeva su un ramo, urlò: “Io posso aiutare a pulire.”

Åtteårige Juma, som satt på stammen til et tre, ropte: «Jeg kan hjelpe til med å samle søppel.»

Åtteårige Juma, som sat på stammen til eit tre, ropte: «Eg kan hjelpa til med å samla søppel.»


Un’altra donna disse “Le donne possono aiutarmi a coltivare il cibo.”

En kvinne sa: «Kvinnene kan bli med meg og dyrke mat.»

Ei kvinne sa: «Kvinnene kan verta med meg og dyrka mat.»


Un altro uomo si alzò e disse “Anche gli uomini scaveranno.”

En annen mann reiste seg og sa: «Mennene skal grave en brønn.»

Ein annan mann reiste seg og sa: «Mennene skal grava ein brønn.»


Urlammo tutti all’unisono “Dobbiamo cambiare le nostre vite!” Da quel giorno lavorammo insieme per risolvere i nostri problemi.

Vi ropte alle sammen med én stemme: «Vi må forandre livene våre.» Fra den dagen samarbeidet vi for å løse problemene våre.

Vi ropte alle saman med éi stemme: «Vi må forandra liva våre.» Frå den dagen samarbeidde vi for å løysa problema våre.


Skrevet av: Ursula Nafula
Illustrert av: Vusi Malindi
Oversatt av: Laura Pighini
Lest av: Sonia Pighini
Språk: italiensk
Nivå: Nivå 2
Kilde: Decision fra African Storybook
Creative Commons Lisens
Dette verket er lisensiert under en Creative Commons Navngivelse 4.0 International Lisens.
Valgmuligheter
Tilbake til fortellingene Last ned PDF