Tilbake til fortellingene

بَچِه هایِ مومی Voksbarna Voksborna

Skrevet av Southern African Folktale

Illustrert av Wiehan de Jager

Oversatt av Marzieh Mohammadian Haghighi

Lest av Nasim Peikazadi

Språk persisk

Nivå Nivå 2

Spill av fortellingen

Lesehastighet

Automatisk spilling av fortellingen


روزی روزِگاری خانِوادِه ای بودَند کهِ شاد زِندگی می کَردَند.

Det var en gang en lykkelig familie.

Det var ein gong ein lukkeleg familie.


آنها هیچوَقت با هَم نَجنگیدند. آنها دَرخانه وَ زَمین هایِ کِشاوَرزی به پِدَر وَ مادَرِشان کُمَک کَردَند.

De kranglet aldri. Barna hjalp foreldrene sine hjemme og i åkeren.

Dei krangla aldri. Borna hjelpte foreldra sine heime og i åkeren.


وَلی آنها اِجازهِ یِ نَزدیک شِدَن به آتَش را نَداشتَند.

Men de fikk ikke lov til å gå nær ilden.

Men dei fekk ikkje lov til å gå nær elden.


آنها مَجبور بودند کِه تَمام کارهایِشان را دَر طول شَب اَنجام دَهند. چون بَدَنِشان اَز جِنسِ موم بود.

De måtte gjøre alt arbeid om natten. Fordi de var lagd av voks!

Dei måtte gjera alt arbeid om natta. Fordi dei var laga av voks!


اَما یِکی اَز پِسَرها آرزو داشت کِه دَر زیر نورِ آفتاب بیرون بِرَوَد.

Men én av guttene lengtet etter å gå ut i sollyset.

Men éin av gutane lengta etter å gå ut i sollyset.


یِک روز، دیگر نَتوانِست طاقَت بیاوَرَد. بَرادَرهایَش بهِ او هُشدار دادَند کهِ بیرون نَرَوَد.

En dag ble lengselen for sterk. Brødrene hans advarte ham.

Ein dag vart lengsla for sterk. Brørne hans åtvara han.


اَما دیگر خِیلی دیر شُده بود! او دَر اَثَرِ آفتابِ سوزان ذوب شُد.

Men det var for sent! Han smeltet i den varme sola.

Men det var for seint! Han smelta i den varme sola.


بَچه هایِ مومی خِیلی ناراحَت شُدَند کِه دیدند بَرادَرِشان دَر جِلویِ چشمِشان ذوب شد.

Voksbarna ble lei seg av å se broren sin smelte bort.

Voksborna vart lei seg av å sjå bror sin smelte bort.


وَلی بَچه ها یِک نَقشه کِشیدند. آنها گُلولِه یِ ذُوب شُدِهِ یِ موم را بِه شِکلِ یِک پَرَندِه دَر آوَردَند.

Men de la en plan. De formet en fugl av den smeltede voksklumpen.

Men dei la ein plan. Dei forma ein fugl av den smelta voksklumpen.


آنها بَرادَرِشان را کِه بِه شِکلِ پَرَندِه دَر آمَدِه بود را بالایِ یِک کوهِ بُلَند بُردَند.

De tok med seg fuglebroren sin opp på et høyt fjell.

Dei tok med seg fuglebror sin opp på eit høgt fjell.


وَقتی کِه آفتاب طلوع کَرد بَرادَرِشان هَمین طور کِه آواز می خواند بِه دوردَست ها پَرواز کَرد.

Og da sola steg, fløy han syngende inn i morgenlyset.

Og då sola steig, flaug han syngande inn i morgonlyset.


Skrevet av: Southern African Folktale
Illustrert av: Wiehan de Jager
Oversatt av: Marzieh Mohammadian Haghighi
Lest av: Nasim Peikazadi
Språk: persisk
Nivå: Nivå 2
Kilde: Children of wax fra African Storybook
Creative Commons Lisens
Dette verket er lisensiert under en Creative Commons Navngivelse 3.0 International Lisens.
Valgmuligheter
Tilbake til fortellingene Last ned PDF