Tilbake til fortellingene

آندیسوا سِتارِه یِ فوتبال Fotballhelten Andiswa Fotballhelten Andiswa

Skrevet av Eden Daniels

Illustrert av Eden Daniels

Oversatt av Marzieh Mohammadian Haghighi

Lest av Nasim Peikazadi

Språk persisk

Nivå Nivå 2

Spill av fortellingen

Lesehastighet

Automatisk spilling av fortellingen


آندیسوا چَند پِسَر را دَر حالِ فوتبال بازی تماشا کَرد. او آرِزو داشت کِه بِتَوانَد آنها را هَمراهی کُنَد. او اَز مُرَبی پُرسید که آیا می‌تَوانَد با آنها تَمرین کُنَد.

Andiswa så på at guttene spilte fotball. Hun ville så gjerne være med! Hun spurte treneren om hun kunne få trene sammen med dem.

Andiswa såg på at gutane spela fotball. Ho ville så gjerne vera med! Ho spurde trenaren om ho kunne få trena saman med dei.


مُرَبی دَستانَش را رویِ کَمَرَش گُذاشت. و گُفت: «دَر این مَدرِسه، فَقَط پِسَرها اِجازِه یِ فوتبال بازی دارند. «

Treneren satte hendene i siden. «På skolen her får bare gutter spille fotball», sa han.

Trenaren sette hendene i sida. «På skulen her får berre gutar spela fotball», sa han.


پِسَرها به او گُفتَند بُرو بَسکِتبال بازی کُن. آنها گُفتَند بَسکِتبال بَرایِ دُختَرهاست وَ فوتبال بَرایِ پِسَرها. آندیسوا اَندوهگین شُد.

Guttene sa at hun skulle gå og spille nettball. De sa at nettball er for jenter og fotball er for gutter. Andiswa ble sint.

Gutane sa at ho skulle gå og spela nettball. Dei sa at nettball er for jenter og fotball er for gutar. Andiswa vart sint.


روزِ بَعد، آن مَدرِسه یِک مُسابِقِه یِ فوتبالِ بُزُرگ داشت. مُرَبی نِگَران بود چون بِهتَرین بازیکُنَش مَریض بود وَ نِمی‌توانست بازی کُنَد.

Dagen etter var det en stor fotballkamp på skolen. Treneren var bekymret fordi den beste spilleren på laget var syk og kunne ikke spille.

Dagen etter var det ein stor fotballkamp på skulen. Trenaren var bekymra fordi den beste spelaren på laget var sjuk og kunne ikkje spela.


آندیسوا بِه سَمتِ مُرَبی دَوید و اِلتِماس کَرد کِه بِه او اِجازِه یِ بازی بِدَهَد. مُرَبی مُطمئِن نَبود که چِه کاری اَنجام بِدَهَد. سِپَس تَصمیم گِرِفت که آندیسوا می‌تَوانَد تیم را هَمراهی کُنَد.

Andiswa løp bort til treneren og tryglet om å få lov til å spille. Hva skulle han svare? Han bestemte seg for å la Andiswa få være med på laget.

Andiswa sprang bort til trenaren og trygla om å få lov til å spela. Kva skulle han svara? Han bestemte seg for å la Andiswa få vera med på laget.


بازی سَختی بود. هیچکَس تا نیمه یِ بازی گُل نَزَده بود.

Det ble en hard kamp. Ingen hadde skåret mål etter første omgang.

Det vart ein hard kamp. Ingen hadde skåra mål etter første omgang.


دَر جَریانِ نیمه یِ دُوُمِ بازی یِکی اَز پِسَرها توپ را به آندیسوا پاس داد. آندیسوا با سُرعَتِ خِیلی زیاد بِه سَمت دَروازِه حَرِکَت کَرد. او مُحکَم بهِ توپ ضَربِه زَد وَ گُل زَد.

I andre omgang sentret en gutt ballen til Andiswa. Hun løp mot målet, klinte til ballen og skåret.

I andre omgang sentra ein gut ballen til Andiswa. Ho sprang mot målet, klinte til ballen og skåra.


تَماشاچیان بِسیار هیجان زَده شُدَند. اَزآن زَمان بِه بَعد، دُختَرها هَم اِجازه یِ فوتبال بازی دَر مَدرِسه را پِیدا کَردَند.

Publikum var fra seg av glede. Siden den dagen fikk jenter også spille fotball på skolen.

Publikum var frå seg av glede. Sidan den dagen fekk jenter òg spela fotball på skulen.


Skrevet av: Eden Daniels
Illustrert av: Eden Daniels
Oversatt av: Marzieh Mohammadian Haghighi
Lest av: Nasim Peikazadi
Språk: persisk
Nivå: Nivå 2
Kilde: Andiswa Soccer Star fra African Storybook
Creative Commons Lisens
Dette verket er lisensiert under en Creative Commons Navngivelse-IkkeKommersiell 3.0 International Lisens.
Valgmuligheter
Tilbake til fortellingene Last ned PDF