Tilbake til fortellingene

زاما دُختَری بُزُرگ وَعالی اَست! Zama er flink! Zama er flink!

Skrevet av Michael Oguttu

Illustrert av Vusi Malindi

Oversatt av Marzieh Mohammadian Haghighi

Lest av Nasim Peikazadi

Språk persisk

Nivå Nivå 2

Spill av fortellingen

Lesehastighet

Automatisk spilling av fortellingen


بَرادَرِ کوچَکَم تا دیر وَقت میخوابَد. مَن زود بیدار می‌شَوَم چون مَن بُزُرگ وَعالی هَستَم!

Lillebroren min sover veldig lenge. Jeg våkner tidlig fordi jeg er flink!

Veslebror min søv veldig seint. Eg vaknar tidleg fordi eg er flink!


مَن هَمان کَسی هَستَم کِه با باز کَردَنِ پَنجَرِه اِجازِه می‌دَهَم کِه نورِ خورشید بِه داخِل بیاید.

Jeg er den som slipper solen inn.

Eg er ho som slepp sola inn.


مادَر می‌گوید: “تو سِتارِه یِ صُبحِ مَن هَستی”

«Du er min morgenstjerne», sier mamma.

«Du er morgonstjerna mi», seier mamma.


مَن خودَم را بِه تَنهایی می‌شویَم، مَن بِه کُمَکِ هیچکَس نیازی نَدارَم.

Jeg vasker meg selv, jeg vil ikke ha hjelp.

Eg vaskar meg sjølv, eg vil ikkje ha hjelp.


مَن می‌تَوانَم با آبِ سَرد وَصابونِ آبی بَدبو کِنار بیایَم.

Jeg tåler kaldt vann og blå stinkende såpe.

Eg toler kaldt vatn og blå stinkande såpe.


مادَرَم بِه مَن یادآوَری می‌کُنَد، “مِسواک زَدَن را فَراموش نَکُن. مَن بِه مادَرَم می‌گویَم، “مَن! هَرگِز!”

Mamma minner meg på tannpussen: «Glem ikke tennene.» Jeg svarer: «Aldri, ikke jeg!»

Mamma minner meg på tannpussen: «Gløym ikkje tennene.» Eg svarar: «Aldri, ikkje eg!»


بَعد اَز شُستَن، مَن به پِدَربُزُرگ و آنتی سَلام می‌کُنَم وَ داشتَنِ روزی خوب را بَرایِشان آرزو می‌کُنَم.

Etter kroppsvasken hilser jeg på bestefar og tante og ønsker dem en god dag.

Etter kroppsvasken helsar eg på bestefar og tante og ynskjer dei ein god dag.


بَعد خودَم بِه تَنهایی لِباس هایَم را می‌پوشَم، وَمی‌گویَم، “مَن بُزُرگ شُدَم مامان”.

Så kler jeg på meg selv. «Jeg er stor nå, mamma», sier jeg.

Så kler eg på meg sjølv. «Eg er stor no, mamma», seier eg.


مَن می‌تَوانَم دُکمِه هایَم وَسَگَکِ کَفشَ هایَم را بِبَندَم.

Jeg kan kneppe knapper og spenne skoene mine.

Eg kan kneppa knappar og spenna skorne mine.


وَ مُطمَئِن می‌شَوَم کِه بَرادَرِ کوچَکَم تَمامِ اَخبارِ مَربوط بِه مَدرِسِه را می‌دانَد.

Og jeg sørger for at lillebror får vite alt nytt fra skolen.

Og eg sørgjer for at veslebror får vita alt nytt frå skulen.


دَر کِلاس مَن تَمامِ تَلاشَم را دَر هَمِه یِ زَمینه ها می‌کُنَم.

I timene gjør jeg alltid mitt beste.

I timane gjer eg mitt beste på alle måtar.


مَن تَمامِ این کارهایِ خوب را هَر روز اَنجام می‌دهَم. وَلی کاری کِه بیشتَر اَز هَمِه بِه آن! عَلاقِه دارَم، بازی کَردَن وَ بازی اَست.

Jeg gjør alle disse gode tingene hver dag. Men det jeg liker mest, er å leke og leke!

Eg gjer alle desse gode tinga kvar dag. Men det eg likar mest, er å leika og leika!


Skrevet av: Michael Oguttu
Illustrert av: Vusi Malindi
Oversatt av: Marzieh Mohammadian Haghighi
Lest av: Nasim Peikazadi
Språk: persisk
Nivå: Nivå 2
Kilde: Zama is great! fra African Storybook
Creative Commons Lisens
Dette verket er lisensiert under en Creative Commons Navngivelse 3.0 International Lisens.
Valgmuligheter
Tilbake til fortellingene Last ned PDF