Tilbake til fortellingene

بُزغاله، سَگ وَ گاو Geit, Hund og Ku Geit, Hund og Ku

Skrevet av Fabian Wakholi

Illustrert av Marleen Visser, Ingrid Schechter

Oversatt av Marzieh Mohammadian Haghighi

Lest av Nasim Peikazadi

Språk persisk

Nivå Nivå 2

Spill av fortellingen

Lesehastighet

Automatisk spilling av fortellingen


بُزغاله، سَگ وَگاو دوستانِ خوبی بودَند. روزی آنها با تاکسی به مُسافِرَت رَفتند.

Geit, Hund og Ku var gode venner. En dag dro de på tur med en buss.

Geit, Hund og Ku var gode vener. Ein dag drog dei på tur med ein buss.


وَقتی آنها به پایانِ سَفَرِشان رِسیدند، رانَنده از آنها خواست که کِرایه شان را پَرداخت کُنَند. گاو کِرایه خودَش را پَرداخت کَرد.

Da de kom fram, ba sjåføren dem om å betale for billetten sin. Ku betalte for sin billett.

Då dei kom fram, bad sjåføren dei om å betala for billetten sin. Ku betalte for billetten sin.


سَگ کَمی کِرایه یِ بیشتَری داد، چون بِه هَمان اَندازِه پول نَداشت.

Hund betalte litt ekstra fordi han ikke hadde akkurat med penger.

Hund betalte litt ekstra fordi han ikkje hadde akkurat med pengar.


رانَندِه قَصد داشت پولِ سَگ را بِه او بِدَهَد که دید بُزغالِه بِدون پَرداختِ ذَرّه ای کِرایه فَرار کَرد.

Sjåføren skulle akkurat til å gi Hund vekslepengene, da Geit stakk av uten å betale.

Sjåføren skulle akkurat til å gje Hund vekslepengane då Geit stakk av utan å betala.


رانَندِه خِیلی دِلخور شُد. بِدونِ اینکه بَقیه ی پولِ سَگ را پَس دَهَد رَفت.

Sjåføren ble veldig sur. Han kjørte av gårde uten å gi vekslepengene tilbake til Hund.

Sjåføren vart veldig sur. Han køyrde av garde utan å gje vekslepengane tilbake til Hund.


بِه هَمین دَلیل، حَتی اِمروز، سَگ بِه سَمتِ ماشین دَوید تا دُزدَکی بِه داخِلِ ماشین نِگاه کُنَد وَ رانَندِه ای کِه به او پول بِدِهکار بود را پِیدا کُنَد.

Det er derfor Hund, selv i dag, løper mot biler for å sjekke om han ser sjåføren som skylder ham vekslepenger.

Det er difor Hund, sjølv i dag, spring mot bilar for å sjekka om han ser sjåføren som skuldar han vekslepengar.


بُزغالِه اَز صِدایِ ماشین فَرار کَرد. او تَرسید به خاطِرِ کِرایه نَدادَنَش تَحتِ تَعقیب باشَد.

Geit stikker når hun hører lyden av en bil. Hun er redd for at hun vil bli arrestert for ikke å ha betalt for billetten.

Geit stikk når ho høyrer lyden av ein bil. Ho er redd for at ho vil bli arrestert for ikkje å ha betalt for billetten.


گاو وَقتی ماشینی می‌امَد اَذیَت نِمی‌شُد. گاو وَقتَش را صَرفِ عُبور از خیابان می‌کَرد چون می‌دانِست که او کِرایه اَش را کامِل پَرداخت کَردِه اَست.

Og Ku bryr seg ikke når det kommer en bil. Ku bruker god tid når hun krysser veien fordi hun vet at hun betalte for hele billetten sin.

Og Ku bryr seg ikkje når det kjem ein bil. Ku brukar god tid når ho kryssar vegen fordi ho veit at ho betalte for heile billetten sin.


Skrevet av: Fabian Wakholi
Illustrert av: Marleen Visser, Ingrid Schechter
Oversatt av: Marzieh Mohammadian Haghighi
Lest av: Nasim Peikazadi
Språk: persisk
Nivå: Nivå 2
Kilde: Goat, Dog and Cow fra African Storybook
Creative Commons Lisens
Dette verket er lisensiert under en Creative Commons Navngivelse 3.0 International Lisens.
Valgmuligheter
Tilbake til fortellingene Last ned PDF