Tilbake til fortellingene

کالای با گیاهان صُحبَت می‌کُنَد Khalai snakker med plantene Khalai snakkar med plantene

Skrevet av Ursula Nafula

Illustrert av Jesse Pietersen

Oversatt av Marzieh Mohammadian Haghighi

Lest av Nasim Peikazadi

Språk persisk

Nivå Nivå 2

Spill av fortellingen

Lesehastighet

Automatisk spilling av fortellingen


این کالای اَست. او هَفت سال سِن دارَد. دَر زَبان لوباکوسو کِه زَبانِ او می‌باشَد مَعنایِ اِسمَش - دُختَرِ خوب – است.

Dette er Khalai. Hun er sju år gammel. Navnet hennes betyr «den gode» på språket hennes, lubukusu.

Dette er Khalai. Ho er sju år gammal. Namnet hennar tyder «den gode» på språket hennar, lubukusu.


کالای هَر روز صُبح کِه بیدار می‌شَوَد با دِرَختِ پُرتِقال صُحبَت می‌کُنَد. دِرَختِ پُرتِقال لُطفاً، حِسابی رُشد کُن وَ بِه ما پُرتِقال هایِ رِسیده یِ خوب بِدِه.

Khalai våkner opp og snakker med appelsintreet. «Vær så snill, appelsintre, voks deg stor og gi oss mange modne appelsiner.»

Khalai vaknar opp og snakkar med appelsintreet. «Ver så snill, appelsintre, veks deg stor og gje oss mange modne appelsinar.»


کالای تا مَدرِسِه راه می‌رَوَد. دَر راه با عَلَف ها صُحبَت می‌کُنَد. عَلَف ها، لُطفاً بیشتَر رُشد کُنید وَ سَبز شَوید وَ خُشک نَشَوید.

Khalai går til skolen. På veien snakker hun med gresset. «Vær så snill, gress, voks grønnere og ikke tørk ut.»

Khalai går til skulen. På vegen snakkar ho med graset. «Ver så snill, gras, veks grønare og ikkje tørk ut.»


کالای اَز کِنارِ گُل هایِ وَحشی رَد می‌شَوَد. گُلهایِ وَحشی لُطفاً، مُرَتَب شِکوفِه بِزَنید کِه مَن بِتَوانَم شُما را دَر موهایَم قَرار دَهَم.

Khalai går forbi ville blomster. «Vær så snill, blomster, fortsett å blomstre så jeg kan sette blomster i håret.»

Khalai går forbi ville blomar. «Ver så snill, blomar, hald fram å blomstra så eg kan setja blomar i håret.»


دَر مَدرِسِه، کالای با دِرَختی کِه دَر وَسَطِ حَیاط بود صُحبَت کَرد. “دِرَخت لُطفاً، شاخِه هایِ بُزُرگ برویان تا ما بِتَوانیم زیر سایه‌ی تو دَرس بِخوانیم.”

På skolen snakker Khalai med treet midt i skolegården. «Vær så snill, tre, voks ut store grener så vi kan lese under skyggen din.»

På skulen snakkar Khalai med treet midt i skulegarden. «Ver så snill, tre, voks ut store greiner så vi kan lesa under skuggen din.»


کالای با حِصارِ اَطرافِ مَدرِسِه صُحبَت می‌کُنَد. “لُطفاً مُحکَم وَ قَوی رُشد کُن وَ جِلویِ وارِد شُدَنِ اَفرادِ بَد را بِگیر.”

Khalai snakker med hekken rundt skolen sin. «Vær så snill, voks deg stor og stopp uvedkommende fra å komme inn.»

Khalai snakkar med hekken rundt skulen sin. «Ver så snill, veks deg stor og stopp uvedkomande frå å koma inn.»


وَقتی کالای اَز مَدرِسِه بِه خانِه بَرگَشت، دِرَختِ پُرتِقال را دید. کالای پُرسید، “آیا پُرتِقال هایَت هَنوز نَرسیده ؟”

Når Khalai kommer hjem fra skolen, besøker hun appelsintreet. «Er appelsinene dine modne ennå?» spør Khalai.

Når Khalai kjem heim frå skulen, vitjar ho appelsintreet. «Er appelsinane dine modne enno?» spør Khalai.


کالای آهی کِشید وَگُفت، “پُرتِقال ها هَنوز سَبز هَستَند.” کالای گُفت، “فَردا تو را خواهَم دید دِرَختِ پُرتِقال.” “شاید بَعد تویِک پُرتِقال رِسیده بَرایِ مَن داشتِه باشی!”

«Appelsinene er fortsatt grønne», sukker Khalai. «Vi sees i morgen, appelsintre», sier Khalai. «Kanskje du har en moden appelsin til meg da!»

«Appelsinane er enno grøne», sukkar Khalai. «Vi sest i morgon, appelsintre», seier Khalai. «Kanskje du har ein moden appelsin til meg då!»


Skrevet av: Ursula Nafula
Illustrert av: Jesse Pietersen
Oversatt av: Marzieh Mohammadian Haghighi
Lest av: Nasim Peikazadi
Språk: persisk
Nivå: Nivå 2
Kilde: Khalai talks to plants fra African Storybook
Creative Commons Lisens
Dette verket er lisensiert under en Creative Commons Navngivelse 4.0 International Lisens.
Valgmuligheter
Tilbake til fortellingene Last ned PDF