Tilbake til fortellingene

Pollo e Millepiedi Høne og Tusenbein Høne og Tusenbein

Skrevet av Winny Asara

Illustrert av Magriet Brink

Oversatt av Laura Pighini

Lest av Sonia Pighini

Språk italiensk

Nivå Nivå 3

Spill av fortellingen

Lesehastighet

Automatisk spilling av fortellingen


Pollo e Millepiedi erano amici. Ma erano sempre in competizione fra loro. Un giorno decisero di giocare a calcio per decidere chi fosse il miglior giocatore.

Høne og Tusenbein var venner. Men de likte alltid å konkurrere. En dag spilte de fotball for å se hvem som var den beste spilleren.

Høne og Tusenbein var vener. Men dei likte alltid å konkurrera. Ein dag spelte dei fotball for å sjå kven som var den beste spelaren.


Andarono in un campo da calcio e cominciarono la partita. Pollo era veloce, ma Millepiedi di più. Pollo calciava lontano, ma Millepiedi di più. Pollo cominciò a mettere il broncio.

De dro til fotballbanen og startet kampen. Høne var rask, men Tusenbein var raskere. Høne sparket langt, men Tusenbein sparket lengre. Høne ble surere og surere.

Dei drog til fotballbanen og starta kampen. Høne var rask, men Tusenbein var raskare. Høne sparka langt, men Tusenbein sparka lengre. Høne vart surare og surare.


Decisero di giocare i rigori. Millepiedi andò in porta per primo. Pollo segnò solo un goal. Poi fu il suo turno in porta.

De bestemte seg for å ha en straffekonkurranse. Først var Tusenbein keeper. Høne skåret bare ett mål. Så var det Hønes tur til å forsvare målet.

Dei bestemte seg for å ha ein straffekonkurranse. Først var Tusenbein keeper. Høne skåra berre eitt mål. Så var det Høne sin tur til å forsvara målet.


Millepiedi calciò la palla e segnò. Poi dribblò e segnò ancora. Poi tirò un colpo di testa e segnò. Millepiedi segnò cinque goal.

Tusenbein sparket ballen og skåret. Tusenbein driblet ballen og skåret. Tusenbein headet ballen og skåret. Fem mål skåret Tusenbein.

Tusenbein sparka ballen og skåra. Tusenbein dribla ballen og skåra. Tusenbein heada ballen og skåra. Fem mål skåra Tusenbein.


Pollo era furioso di aver perso. Era proprio un pessimo perdente. Millepiedi cominciò a ridere perché il suo amico ne stava facendo una tragedia.

Høne ble sint fordi hun tapte. Hun var en veldig dårlig taper. Tusenbein begynte å le av vennen som lagde så mye oppstyr.

Høne vart sint fordi ho tapte. Ho var ein veldig dårleg tapar. Tusenbein byrja å le av venen som laga så mykje oppstyr.


Pollo era così arrabbiato che aprì il suo becco e ingoiò Millepiedi.

Høne var så sint at hun åpnet nebbet og slukte Tusenbein.

Høne var så sint at ho opna nebbet og slukte Tusenbein.


Mentre pollo camminava verso casa, incontrò Mamma Millepiedi. “Hai per caso visto mio Figlio?” Pollo non disse nulla. Mamma Millepiedi era preoccupata.

Da Høne gikk hjemover, møtte hun Mor Tusenbein. «Har du sett barnet mitt?» spurte Mor Tusenbein. Høne sa ikke noe. Mor Tusenbein ble urolig.

Då Høne gjekk heimover, møtte ho Mor Tusenbein. «Har du sett barnet mitt?» spurde Mor Tusenbein. Høne sa ikkje noko. Mor Tusenbein vart uroleg.


Poi, Mamma Millepiedi udì una piccola voce. “Aiutami Mamma!” pianse. Mamma Millepiedi si guardò intorno e ascoltò attentamente. La voce veniva da dentro il pollo.

Så hørte Mor Tusenbein en svak stemme: «Mamma, hjelp meg!» Mor Tusenbein så seg rundt og lyttet spent. Lyden kom fra inni høna.

Så høyrde Mor Tusenbein ei svak stemme: «Mamma, hjelp meg!» Mor Tusenbein såg seg rundt og lytta spent. Lyden kom frå inni høna.


Mamma Millepiedi urlò. “Usa il tuo potere speciale bambino mio!” Millepiedi può emanare cattivi odori e un sapore orribile. Pollo cominciò a sentirsi male.

Mor Tusenbein ropte: «Bruk det trikset du kan, barnet mitt!» Tusenbein kan lage en dårlig lukt og en sånn fæl smak. Høne kjente at hun ble dårlig.

Mor Tusenbein ropte: «Bruk det trikset du kan, barnet mitt!» Tusenbein kan laga ei dårleg lukt og ein sånn fæl smak. Høne kjende at ho vart dårleg.


Pollo ruttò. Poi ingoio e poi sputò. Poi starnutì e tossì. E tossì. Il millepiedi era disgustoso!

Høne kastet opp. Og svelget og spyttet. Så nøs og hostet hun. Og kastet opp. Tusenbeinet var ufyselig.

Høne kasta opp. Og svelgde og spytta. Så naus og hosta ho. Og kasta opp. Tusenbeinet var ufyseleg.


Pollo tossì finché non sputò fuori il millepiedi che era nel suo stomaco. Mamma Millepiedi e il suo bambino strisciarono sopra un albero per nascondersi.

Høne hostet til hun kastet opp tusenbeinet som var i magen. Mor Tusenbein og barnet hennes klatret opp i et tre for å gjemme seg.

Høne hosta til ho kasta opp tusenbeinet som var i magen. Mor Tusenbein og barnet hennar klatra opp i eit tre for å gøyma seg.


Da quel momento, polli e millepiedi sono nemici.

Siden den gang har høner og tusenbein vært fiender.

Sidan den gongen har høner og tusenbein vore fiendar.


Skrevet av: Winny Asara
Illustrert av: Magriet Brink
Oversatt av: Laura Pighini
Lest av: Sonia Pighini
Språk: italiensk
Nivå: Nivå 3
Kilde: Chicken and Millipede fra African Storybook
Creative Commons Lisens
Dette verket er lisensiert under en Creative Commons Navngivelse 3.0 International Lisens.
Valgmuligheter
Tilbake til fortellingene Last ned PDF