Tilbake til fortellingene

Copii din ceară Voksbarna Voksborna

Skrevet av Southern African Folktale

Illustrert av Wiehan de Jager

Oversatt av Carmen Onuorah

Språk rumensk

Nivå Nivå 2

Spill av fortellingen Lydinnspilling for denne fortellingen finnes ikke ennå.


A fost o dată, o familie care trăia fericită.

Det var en gang en lykkelig familie.

Det var ein gong ein lukkeleg familie.


Nu s-au certat niciodată între ei. I-au ajutat pe părinți atât acasă cât și la câmp.

De kranglet aldri. Barna hjalp foreldrene sine hjemme og i åkeren.

Dei krangla aldri. Borna hjelpte foreldra sine heime og i åkeren.


Dar nu aveau voie să se apropie de foc.

Men de fikk ikke lov til å gå nær ilden.

Men dei fekk ikkje lov til å gå nær elden.


Trebuiau sa-și facă toată treaba în timpul nopții. Pentru că erau făcuți din ceară.

De måtte gjøre alt arbeid om natten. Fordi de var lagd av voks!

Dei måtte gjera alt arbeid om natta. Fordi dei var laga av voks!


Dar unul dintre băieți a dorit nespus de mult să iasă la soare.

Men én av guttene lengtet etter å gå ut i sollyset.

Men éin av gutane lengta etter å gå ut i sollyset.


Într-o zi dorința lui a fost mult prea puternică. Frații lui l-au avertizat…

En dag ble lengselen for sterk. Brødrene hans advarte ham.

Ein dag vart lengsla for sterk. Brørne hans åtvara han.


Dar a fost prea târziu! S-a topit sub soarele fierbinte.

Men det var for sent! Han smeltet i den varme sola.

Men det var for seint! Han smelta i den varme sola.


Copii din ceară erau atât de triști să-și vadă fratele topindu-se.

Voksbarna ble lei seg av å se broren sin smelte bort.

Voksborna vart lei seg av å sjå bror sin smelte bort.


Dar au făcut un plan. Au modelat boțul de ceară topită într-o pasăre.

Men de la en plan. De formet en fugl av den smeltede voksklumpen.

Men dei la ein plan. Dei forma ein fugl av den smelta voksklumpen.


L-au luat pe fratele-pasăre sus, pe un munte înalt.

De tok med seg fuglebroren sin opp på et høyt fjell.

Dei tok med seg fuglebror sin opp på eit høgt fjell.


Și cum soarele a răsărit, el a zburat cântând în lumina dimineții.

Og da sola steg, fløy han syngende inn i morgenlyset.

Og då sola steig, flaug han syngande inn i morgonlyset.


Skrevet av: Southern African Folktale
Illustrert av: Wiehan de Jager
Oversatt av: Carmen Onuorah
Språk: rumensk
Nivå: Nivå 2
Kilde: Children of wax fra African Storybook
Creative Commons Lisens
Dette verket er lisensiert under en Creative Commons Navngivelse 3.0 International Lisens.
Valgmuligheter
Tilbake til fortellingene Last ned PDF