Tilbake til fortellingene

Tingi și vacile Tingi og kuene Tingi og kyrne

Skrevet av Ingrid Schechter

Illustrert av Ingrid Schechter

Oversatt av Carmen Onuorah

Språk rumensk

Nivå Nivå 2

Spill av fortellingen Lydinnspilling for denne fortellingen finnes ikke ennå.


Tingi a locuit cu bunica lui.

Tingi bodde sammen med bestemoren sin.

Tingi budde saman med bestemor si.


Obișnuia să poarte de grijă vacilor împreună cu ea.

Han pleide å passe på kuene med henne.

Han brukte å passa på kyrne med henne.


Într-o zi au venit soldații.

En dag kom soldatene.

Ein dag kom soldatane.


Au luat vacile.

De tok kuene.

Dei tok kyrne.


Tingi și bunica lui au fugit și s-au ascuns.

Tingi og bestemoren hans løp og gjemte seg.

Tingi og bestemor hans sprang og gøymde seg.


S-au ascuns în pădurice până când a venit noaptea.

De gjemte seg i skogen til natten kom.

Dei gøymde seg i skogen til natta kom.


Apoi soldații au venit înapoi.

Da kom soldatene tilbake.

Då kom soldatane tilbake.


Bunica l-a ascuns pe Tingi sub frunze.

Bestemor gjemte Tingi under bladene.

Bestemor gøymde Tingi under blada.


Unul din soldați a pus piciorul chiar peste el, dar el n-a zis nimic.

En av soldatene satte foten rett på ham, men han sa ikke et ord.

Ein av soldatane sat foten rett på han, men han sa ikkje eit ord.


Când au fost în afară de orice pericol, Tingi și bunica lui au ieșit.

Da det var trygt, kom Tingi og bestemoren hans ut.

Då det var trygt, kom Tingi og bestemor hans ut.


S-au strecurat acasă în mare liniște.

De snek seg stille hjem.

Dei sneik seg stille heim.


Skrevet av: Ingrid Schechter
Illustrert av: Ingrid Schechter
Oversatt av: Carmen Onuorah
Språk: rumensk
Nivå: Nivå 2
Kilde: Tingi and the Cows fra African Storybook
Creative Commons Lisens
Dette verket er lisensiert under en Creative Commons Navngivelse 3.0 International Lisens.
Valgmuligheter
Tilbake til fortellingene Last ned PDF