Tilbake til fortellingene

Decizie Avgjørelse Avgjerd

Skrevet av Ursula Nafula

Illustrert av Vusi Malindi

Oversatt av Carmen Onuorah

Språk rumensk

Nivå Nivå 2

Spill av fortellingen Lydinnspilling for denne fortellingen finnes ikke ennå.


Satul meu avea multe probleme. Făceam coadă lungă să luăm apă de la o cișmea.

Landsbyen min hadde mange problemer. Vi stilte oss på en lang rekke for å hente vann fra én pumpe.

Landsbyen min hadde mange problem. Vi stilte oss på ei lang rekkje for å henta vatn frå ei pumpe.


Așteptam pentru mâncare donată de alții.

Vi ventet på mat som andre hadde gitt oss.

Vi venta på mat som andre hadde gjeve oss.


Ne încuiam casele devreme din cauza hoților.

Vi låste husene våre tidlig på grunn av tyver.

Vi låste husa våre tidleg på grunn av tjuvar.


Mulți copii se lăsau de școală.

Mange barn droppet ut av skolen.

Mange born droppa ut av skulen.


Fete tinere lucrau ca ajutoare în alte sate.

Unge jenter jobbet som hushjelper i andre landsbyer.

Unge jenter jobba som hushjelper i andre landsbyar.


Băieți tineri hoinăreau prin sat în timp ce alții lucrau la fermele oamenilor.

Unge gutter drev rundt i landsbyen mens andre jobbet på gårdene til folk.

Unge gutar dreiv rundt i landsbyen medan andre jobba på gardane til folk.


Când bătea vântul, deșeuri de hârtie se agățau pe copaci și pe ziduri.

Når vinden blåste, ble papirbiter hengende fast på trær og gjerder.

Når vinden bles, vart papirbitar hengjande fast på tre og gjerde.


Oamenii se tăiau in sticle sparte care fuseseră aruncate neglijent.

Folk skar seg på glasskår som folk hadde slengt fra seg.

Folk skar seg på glasbrot som folk hadde slengt frå seg.


Apoi într-o zi, apa la cișmea n-a mai curs și vasele noastre erau goale.

Så en dag tørket vannet i pumpa opp og beholderne våre ble tomme.

Så ein dag tørka vatnet i pumpa opp og behaldarane våre vart tomme.


Tatăl meu a mers din casă în casă cerând oamenilor să ia parte la o adunare a satului.

Faren min gikk fra hus til hus for å be folk delta på et folkemøte.

Far min gjekk frå hus til hus for å be folk delta på eit folkemøte.


Oamenii s-au adunat sub un copac mare și au ascultat.

Folk samlet seg under et stort tre og lyttet.

Folk samla seg under eit stort tre og lytta.


Tatăl meu s-a ridicat în picioare și a spus, “Avem nevoie să lucrăm împreună să ne rezolvăm problemele.”

Faren min reiste seg og sa: «Vi må samarbeide for å løse problemene våre.»

Far min reiste seg og sa: «Vi må samarbeida for å løysa problema våre.»


Juma, în vârstă de opt ani, care ședea pe un buștean a strigat, “Eu pot ajuta cu curățenia.”

Åtteårige Juma, som satt på stammen til et tre, ropte: «Jeg kan hjelpe til med å samle søppel.»

Åtteårige Juma, som sat på stammen til eit tre, ropte: «Eg kan hjelpa til med å samla søppel.»


O femeie a spus, “Femeile mi se pot alătura să creștem de-ale gurii.”

En kvinne sa: «Kvinnene kan bli med meg og dyrke mat.»

Ei kvinne sa: «Kvinnene kan verta med meg og dyrka mat.»


Alt bărbat s-a ridicat și a spus, “Bărbații vor săpa o fântână.”

En annen mann reiste seg og sa: «Mennene skal grave en brønn.»

Ein annan mann reiste seg og sa: «Mennene skal grava ein brønn.»


Cu toții am strigat într-un glas, “Trebuie să ne schimbăm viața.” Din acea zi am lucrat împreună să ne rezolvăm problemele.

Vi ropte alle sammen med én stemme: «Vi må forandre livene våre.» Fra den dagen samarbeidet vi for å løse problemene våre.

Vi ropte alle saman med éi stemme: «Vi må forandra liva våre.» Frå den dagen samarbeidde vi for å løysa problema våre.


Skrevet av: Ursula Nafula
Illustrert av: Vusi Malindi
Oversatt av: Carmen Onuorah
Språk: rumensk
Nivå: Nivå 2
Kilde: Decision fra African Storybook
Creative Commons Lisens
Dette verket er lisensiert under en Creative Commons Navngivelse 4.0 International Lisens.
Valgmuligheter
Tilbake til fortellingene Last ned PDF