Tilbake til fortellingene

ټام د کېلو پلورونکی Bananselgeren Tom Bananseljaren Tom

Skrevet av Humphreys Odunga

Illustrert av Zablon Alex Nguku

Oversatt av Darakhte Danesh

Språk pasjto

Nivå Nivå 2

Spill av fortellingen Lydinnspilling for denne fortellingen finnes ikke ennå.


ټام د پخو کېلو یوه ټوکرۍ وړي.

Tom bærer en kasse med modne bananer.

Tom ber ei kasse med mogne bananar.


ټام د کېلو پلورلو لپاره بازار ته ځي.

Tom drar til markedet for å selge bananer.

Tom dreg til marknaden for å selja bananar.


خلک په بازار کې میوه اخلي.

Folk på markedet kjøper frukt.

Folk på marknaden kjøper frukt.


مګر هیڅوک د ټام کېلې نه اخلي. هغوی يوازې دا غواړي چې له مېرمنو څخه میوه واخلي.

Men ingen kjøper Toms bananer. De foretrekker å kjøpe frukt av kvinner.

Men ingen kjøper Tom sine bananar. Dei føretrekker å kjøpa frukt av kvinner.


زموږ په ټولنه کې یوازې ښځې میوه پلوري او خلک دا پوښتنه کوي، “چې دا څه ډول سړى دی چې ميوه خرڅوي؟”

«Her omkring er det bare kvinner som selger frukt», sier folk. «Hva slags mann er dette?» spør folk.

«Her omkring er det berre kvinner som sel frukt», seier folk. «Kva slags mann er dette?» spør folk.


مګر ټام حوصله نه بایلي. هغه غږ کوي، “زما څخه کېلې واخلئ! زما خوږې او پخې کېلې واخلئ!”

Men Tom gir ikke opp. Han roper: «Kjøp mine bananer! Kjøp mine søte, modne bananer!»

Men Tom gjev ikkje opp. Han ropar: «Kjøp bananane mine! Kjøp mine søte, modne bananar!»


یوه مېرمنه له ټوکرۍ څخه یوه غنچه کېلې اخلي. هغه کېلو ته په ځیر ګوري.

En kvinne plukker en klase bananer fra kassen. Hun ser nøye på bananene.

Ei kvinne plukkar ein klase bananar frå kassa. Ho ser nøye på bananane.


هغه مېرمنه دا کېلې پېري.

Kvinnen kjøper bananene.

Kvinna kjøper bananane.


ډېر خلک د ټام ټوکرۍ ته راځي. هغوی د ټام کېلې اخلي او خوري یې.

Flere folk kommer til salgsboden. De kjøper Toms bananer og spiser dem.

Fleire folk kjem til salsbua. Dei kjøper Tom sine bananar og et dei.


ډېر ژر ټوکرۍ خالي کېږي. ټام خپلې ګټل شوې پیسې شمېري.

Kassen blir fort tom. Tom teller pengene han har tjent.

Kassa vert fort tom. Tom tel pengane han har tent.


وروسته ټام صابون، بوره او ډوډۍ اخلي. هغه دا شیان خپلې ټوکرۍ کې اچوي.

Deretter kjøper Tom såpe, sukker og brød. Han putter varene i kassen.

Deretter kjøper Tom såpe, sukker og brød. Han puttar varene i kassa.


ټام ټوکرۍ په خپل سر په منظم ډول ږدي او کور ته ځي.

Tom balanserer kassen på hodet og går hjem.

Tom balanserer kassa på hovudet og går heim.


Skrevet av: Humphreys Odunga
Illustrert av: Zablon Alex Nguku
Oversatt av: Darakhte Danesh
Språk: pasjto
Nivå: Nivå 2
Kilde: Tom the banana seller fra African Storybook
Creative Commons Lisens
Dette verket er lisensiert under en Creative Commons Navngivelse 4.0 International Lisens.
Valgmuligheter
Tilbake til fortellingene Last ned PDF