Tilbake til fortellingene

Tingi og køerne Tingi og kuene Tingi og kyrne

Skrevet av Ingrid Schechter

Illustrert av Ingrid Schechter

Oversatt av Kim Sandvad West

Språk dansk

Nivå Nivå 2

Spill av fortellingen Lydinnspilling for denne fortellingen finnes ikke ennå.


Tingi boede sammen med sin bedstemor.

Tingi bodde sammen med bestemoren sin.

Tingi budde saman med bestemor si.


Han plejede at passe køerne sammen med hende.

Han pleide å passe på kuene med henne.

Han brukte å passa på kyrne med henne.


En dag kom soldaterne.

En dag kom soldatene.

Ein dag kom soldatane.


De tog køerne.

De tok kuene.

Dei tok kyrne.


Tingi og hans bedstemor løb væk og gemte sig.

Tingi og bestemoren hans løp og gjemte seg.

Tingi og bestemor hans sprang og gøymde seg.


De gemte sig i skoven, indtil natten kom.

De gjemte seg i skogen til natten kom.

Dei gøymde seg i skogen til natta kom.


Så kom soldaterne tilbage.

Da kom soldatene tilbake.

Då kom soldatane tilbake.


Bedstemor gemte Tingi under bladene.

Bestemor gjemte Tingi under bladene.

Bestemor gøymde Tingi under blada.


En af soldaterne satte sin højre fod på ham, men han sagde ikke noget.

En av soldatene satte foten rett på ham, men han sa ikke et ord.

Ein av soldatane sat foten rett på han, men han sa ikkje eit ord.


Da det var sikkert, kom Tingi og hans bedstemor ud.

Da det var trygt, kom Tingi og bestemoren hans ut.

Då det var trygt, kom Tingi og bestemor hans ut.


De sneg sig stille hjem.

De snek seg stille hjem.

Dei sneik seg stille heim.


Skrevet av: Ingrid Schechter
Illustrert av: Ingrid Schechter
Oversatt av: Kim Sandvad West
Språk: dansk
Nivå: Nivå 2
Kilde: Tingi and the Cows fra African Storybook
Creative Commons Lisens
Dette verket er lisensiert under en Creative Commons Navngivelse 3.0 International Lisens.
Valgmuligheter
Tilbake til fortellingene Last ned PDF