Tilbake til fortellingene

Beslutning Avgjørelse Avgjerd

Skrevet av Ursula Nafula

Illustrert av Vusi Malindi

Oversatt av Kim Sandvad West

Språk dansk

Nivå Nivå 2

Spill av fortellingen Lydinnspilling for denne fortellingen finnes ikke ennå.


Min landsby havde mange problemer. Vi stillede os i en lang række for at hente vand fra én pumpe.

Landsbyen min hadde mange problemer. Vi stilte oss på en lang rekke for å hente vann fra én pumpe.

Landsbyen min hadde mange problem. Vi stilte oss på ei lang rekkje for å henta vatn frå ei pumpe.


Vi ventede på mad, som andre havde givet os.

Vi ventet på mat som andre hadde gitt oss.

Vi venta på mat som andre hadde gjeve oss.


Vi låste vores døre tidligt på grund af tyve.

Vi låste husene våre tidlig på grunn av tyver.

Vi låste husa våre tidleg på grunn av tjuvar.


Mange børn droppede ud af skolen.

Mange barn droppet ut av skolen.

Mange born droppa ut av skulen.


Unge piger arbejdede som hushjælp i andre landsbyer.

Unge jenter jobbet som hushjelper i andre landsbyer.

Unge jenter jobba som hushjelper i andre landsbyar.


Unge drenge drev rundt i landsbyen, mens andre arbejdede på folks gårde.

Unge gutter drev rundt i landsbyen mens andre jobbet på gårdene til folk.

Unge gutar dreiv rundt i landsbyen medan andre jobba på gardane til folk.


Når det blæste, blev papirstykker hængende i træer og på hegn.

Når vinden blåste, ble papirbiter hengende fast på trær og gjerder.

Når vinden bles, vart papirbitar hengjande fast på tre og gjerde.


Folk skar sig på glasskår, som folk havde smidt fra sig.

Folk skar seg på glasskår som folk hadde slengt fra seg.

Folk skar seg på glasbrot som folk hadde slengt frå seg.


Så en dag tørrede brønden ud, og vores beholdere var tomme.

Så en dag tørket vannet i pumpa opp og beholderne våre ble tomme.

Så ein dag tørka vatnet i pumpa opp og behaldarane våre vart tomme.


Min far gik fra hus til hus for at bede folk om at deltage i et landsbymøde.

Faren min gikk fra hus til hus for å be folk delta på et folkemøte.

Far min gjekk frå hus til hus for å be folk delta på eit folkemøte.


Folk samledes under et stort træ og lyttede.

Folk samlet seg under et stort tre og lyttet.

Folk samla seg under eit stort tre og lytta.


Min far rejste sig og sagde: “Vi må arbejde sammen for at løse vores problemer.”

Faren min reiste seg og sa: «Vi må samarbeide for å løse problemene våre.»

Far min reiste seg og sa: «Vi må samarbeida for å løysa problema våre.»


Otte år gamle Juma, der sad på en gren, råbte: “Jeg kan hjælpe med at rydde op.”

Åtteårige Juma, som satt på stammen til et tre, ropte: «Jeg kan hjelpe til med å samle søppel.»

Åtteårige Juma, som sat på stammen til eit tre, ropte: «Eg kan hjelpa til med å samla søppel.»


En kvinde sagde: “Kvinderne kan hjælpe mig med at dyrke mad.”

En kvinne sa: «Kvinnene kan bli med meg og dyrke mat.»

Ei kvinne sa: «Kvinnene kan verta med meg og dyrka mat.»


En anden mand rejse sig op og sagde: “Mændene kan grave en brønd.”

En annen mann reiste seg og sa: «Mennene skal grave en brønn.»

Ein annan mann reiste seg og sa: «Mennene skal grava ein brønn.»


Vi råbte alle med én stemme: “Vi må ændre vores liv.” Fra og med den dag arbejdede vi sammen for at løse vores problemer.

Vi ropte alle sammen med én stemme: «Vi må forandre livene våre.» Fra den dagen samarbeidet vi for å løse problemene våre.

Vi ropte alle saman med éi stemme: «Vi må forandra liva våre.» Frå den dagen samarbeidde vi for å løysa problema våre.


Skrevet av: Ursula Nafula
Illustrert av: Vusi Malindi
Oversatt av: Kim Sandvad West
Språk: dansk
Nivå: Nivå 2
Kilde: Decision fra African Storybook
Creative Commons Lisens
Dette verket er lisensiert under en Creative Commons Navngivelse 4.0 International Lisens.
Valgmuligheter
Tilbake til fortellingene Last ned PDF