Tilbake til fortellingene

Zama er dygtig! Zama er flink! Zama er flink!

Skrevet av Michael Oguttu

Illustrert av Vusi Malindi

Oversatt av Kim Sandvad West

Språk dansk

Nivå Nivå 2

Spill av fortellingen Lydinnspilling for denne fortellingen finnes ikke ennå.


Min lillebror sover længe. Jeg vågner tidligt, for jeg er dygtig!

Lillebroren min sover veldig lenge. Jeg våkner tidlig fordi jeg er flink!

Veslebror min søv veldig seint. Eg vaknar tidleg fordi eg er flink!


Det er mig, der lukker solen ind.

Jeg er den som slipper solen inn.

Eg er ho som slepp sola inn.


“Du er min morgenstjerne,” siger mor.

«Du er min morgenstjerne», sier mamma.

«Du er morgonstjerna mi», seier mamma.


Jeg vasker mig selv, jeg behøver ingen hjælp.

Jeg vasker meg selv, jeg vil ikke ha hjelp.

Eg vaskar meg sjølv, eg vil ikkje ha hjelp.


Jeg kan klare koldt vand og blå, ildelugtende sæbe.

Jeg tåler kaldt vann og blå stinkende såpe.

Eg toler kaldt vatn og blå stinkande såpe.


Mor minder mig om at børste tænder: “Glem ikke tænderne.” Jeg svarer: “Aldrig, ikke mig!”

Mamma minner meg på tannpussen: «Glem ikke tennene.» Jeg svarer: «Aldri, ikke jeg!»

Mamma minner meg på tannpussen: «Gløym ikkje tennene.» Eg svarar: «Aldri, ikkje eg!»


Efter vaskningen hilser jeg på min bedstefar og tante og ønsker dem en god dag.

Etter kroppsvasken hilser jeg på bestefar og tante og ønsker dem en god dag.

Etter kroppsvasken helsar eg på bestefar og tante og ynskjer dei ein god dag.


Så tager jeg selv tøj på: “Jeg er stor nu, mor,” siger jeg.

Så kler jeg på meg selv. «Jeg er stor nå, mamma», sier jeg.

Så kler eg på meg sjølv. «Eg er stor no, mamma», seier eg.


Jeg kan knappe mine knapper og binde mine sko.

Jeg kan kneppe knapper og spenne skoene mine.

Eg kan kneppa knappar og spenna skorne mine.


Og jeg sørger for, at lillebror får alt nyt fra skolen at vide.

Og jeg sørger for at lillebror får vite alt nytt fra skolen.

Og eg sørgjer for at veslebror får vita alt nytt frå skulen.


I timerne gør jeg altid mit bedste.

I timene gjør jeg alltid mitt beste.

I timane gjer eg mitt beste på alle måtar.


Jeg gør alle disse gode ting hver dag. Men det, jeg bedst kan lide, er at lege og lege!

Jeg gjør alle disse gode tingene hver dag. Men det jeg liker mest, er å leke og leke!

Eg gjer alle desse gode tinga kvar dag. Men det eg likar mest, er å leika og leika!


Skrevet av: Michael Oguttu
Illustrert av: Vusi Malindi
Oversatt av: Kim Sandvad West
Språk: dansk
Nivå: Nivå 2
Kilde: Zama is great! fra African Storybook
Creative Commons Lisens
Dette verket er lisensiert under en Creative Commons Navngivelse 3.0 International Lisens.
Valgmuligheter
Tilbake til fortellingene Last ned PDF