Tilbake til fortellingene

数数动物 Å telle dyr Å telja dyr

Skrevet av Zanele Buthelezi, Thembani Dladla, Clare Verbeek

Illustrert av Rob Owen

Oversatt av dohliam

Lest av Zhuo Sun

Språk kinesisk

Nivå Nivå 1

Spill av fortellingen

Lesehastighet

Automatisk spilling av fortellingen


一头大象去喝水。

Én elefant går for å drikke vann.

Éin elefant går for å drikka vatn.


两只长颈鹿去喝水。

To sjiraffer går for å drikke vann.

To sjiraffar går for å drikka vatn.


这里有三头水牛和四只鸟,全部都要去喝水。

Tre bøfler og fire fugler går også for å drikke vann.

Tre bøflar og fire fuglar går òg for å drikka vatn.


五只高角羚和六只疣猪走去喝水。

Fem impalaer og seks vortesvin går mot vannet.

Fem impalaer og seks villsvin går mot vatnet.


七匹斑馬跑去喝水。

Sju sebraer løper mot vannet.

Sju sebraer spring mot vatnet.


水中有八只青蛙,也有九条鱼。

Åtte frosker og ni fisker svømmer i vannet.

Åtte froskar og ni fiskar sym i vatnet.


一头狮子吼叫着。 他也想喝水。 谁怕狮子了?

Én løve brøler. Han vil også drikke. Hvem er redd for løven?

Éi løve brølar. Ho vil òg drikka. Kven er redd for løva?


一头大象和狮子一起喝水。

Én elefant drikker vann med løven.

Éin elefant drikk vatn med løva.


Skrevet av: Zanele Buthelezi, Thembani Dladla, Clare Verbeek
Illustrert av: Rob Owen
Oversatt av: dohliam
Lest av: Zhuo Sun
Språk: kinesisk
Nivå: Nivå 1
Kilde: Counting animals fra African Storybook
Creative Commons Lisens
Dette verket er lisensiert under en Creative Commons Navngivelse 3.0 International Lisens.
Valgmuligheter
Tilbake til fortellingene Last ned PDF