Tilbake til fortellingene

Muz satıcısı Tom Bananselgeren Tom Bananseljaren Tom

Skrevet av Humphreys Odunga

Illustrert av Zablon Alex Nguku

Oversatt av Leyla Tekül

Lest av Leyla Tekül

Språk tyrkisk

Nivå Nivå 2

Spill av fortellingen

Lesehastighet

Automatisk spilling av fortellingen


Tom bir tepsi dolusu olgun muz taşıyor.

Tom bærer en kasse med modne bananer.

Tom ber ei kasse med mogne bananar.


Tom muzları satmak için pazara gidiyor.

Tom drar til markedet for å selge bananer.

Tom dreg til marknaden for å selja bananar.


Pazardaki insanlar meyve alıyorlar.

Folk på markedet kjøper frukt.

Folk på marknaden kjøper frukt.


Ama hiç kimse Tom’un muzlarını almıyor.

Men ingen kjøper Toms bananer. De foretrekker å kjøpe frukt av kvinner.

Men ingen kjøper Tom sine bananar. Dei føretrekker å kjøpa frukt av kvinner.


“Bizim mahallede muzu sadece kadınlar satar,” diyor müşteriler. “Bu ne biçim bir adam?” diye soruyorlar.

«Her omkring er det bare kvinner som selger frukt», sier folk. «Hva slags mann er dette?» spør folk.

«Her omkring er det berre kvinner som sel frukt», seier folk. «Kva slags mann er dette?» spør folk.


Ama Tom yılmıyor ve sesleniyor “Muzlarımdan alın, muzlarım tatlı ve olgun!”

Men Tom gir ikke opp. Han roper: «Kjøp mine bananer! Kjøp mine søte, modne bananer!»

Men Tom gjev ikkje opp. Han ropar: «Kjøp bananane mine! Kjøp mine søte, modne bananar!»


Bir kadın bir hevenk muz seçiyor tepsiden. Muzlara dikkatlice bakıyor.

En kvinne plukker en klase bananer fra kassen. Hun ser nøye på bananene.

Ei kvinne plukkar ein klase bananar frå kassa. Ho ser nøye på bananane.


Ve kadın muzları alıyor.

Kvinnen kjøper bananene.

Kvinna kjøper bananane.


Başkaları da gelmeye başlıyor. Onlar da Tom’un muzlarını alıp yiyorlar.

Flere folk kommer til salgsboden. De kjøper Toms bananer og spiser dem.

Fleire folk kjem til salsbua. Dei kjøper Tom sine bananar og et dei.


Az sonra tepsi boşalıyor. Tom kazandığı paraları sayıyor.

Kassen blir fort tom. Tom teller pengene han har tjent.

Kassa vert fort tom. Tom tel pengane han har tent.


Sonra Tom sabun, şeker ve ekmek alıyor. Ve aldıklarını tepsiye koyuyor.

Deretter kjøper Tom såpe, sukker og brød. Han putter varene i kassen.

Deretter kjøper Tom såpe, sukker og brød. Han puttar varene i kassa.


Tom tepsiyi başının üstünde dengeliyor ve evine gidiyor.

Tom balanserer kassen på hodet og går hjem.

Tom balanserer kassa på hovudet og går heim.


Skrevet av: Humphreys Odunga
Illustrert av: Zablon Alex Nguku
Oversatt av: Leyla Tekül
Lest av: Leyla Tekül
Språk: tyrkisk
Nivå: Nivå 2
Kilde: Tom the banana seller fra African Storybook
Creative Commons Lisens
Dette verket er lisensiert under en Creative Commons Navngivelse 4.0 International Lisens.
Valgmuligheter
Tilbake til fortellingene Last ned PDF