Tilbake til fortellingene

Tingi ve inekler Tingi og kuene Tingi og kyrne

Skrevet av Ingrid Schechter

Illustrert av Ingrid Schechter

Oversatt av Leyla Tekül

Lest av Leyla Tekül

Språk tyrkisk

Nivå Nivå 2

Spill av fortellingen

Lesehastighet

Automatisk spilling av fortellingen


Tingi büyükannesiyle yaşıyormuş.

Tingi bodde sammen med bestemoren sin.

Tingi budde saman med bestemor si.


Onunla beraber ineklere bakıyor, onlara göz kulak oluyormuş.

Han pleide å passe på kuene med henne.

Han brukte å passa på kyrne med henne.


Bir gün askerler gelmiş.

En dag kom soldatene.

Ein dag kom soldatane.


İnekleri alıp götürmüşler.

De tok kuene.

Dei tok kyrne.


Tingi ve büyükannesi kaçıp saklanmışlar.

Tingi og bestemoren hans løp og gjemte seg.

Tingi og bestemor hans sprang og gøymde seg.


Geceye kadar ormanda saklanmışlar.

De gjemte seg i skogen til natten kom.

Dei gøymde seg i skogen til natta kom.


Sonra askerler geri gelmiş.

Da kom soldatene tilbake.

Då kom soldatane tilbake.


Büyükannesi Tingi’yi yaprakların altına saklamış.

Bestemor gjemte Tingi under bladene.

Bestemor gøymde Tingi under blada.


Askerlerden biri ayağını tam onun üstüne basmış, ama o hiç kımıldamamış.

En av soldatene satte foten rett på ham, men han sa ikke et ord.

Ein av soldatane sat foten rett på han, men han sa ikkje eit ord.


Tehlike geçtiğinde, Tingi ve büyükannesi tekrar ortaya çıkmışlar.

Da det var trygt, kom Tingi og bestemoren hans ut.

Då det var trygt, kom Tingi og bestemor hans ut.


Yavaşça, dikkatle ve sessizce evlerine doğru hareket etmişler.

De snek seg stille hjem.

Dei sneik seg stille heim.


Skrevet av: Ingrid Schechter
Illustrert av: Ingrid Schechter
Oversatt av: Leyla Tekül
Lest av: Leyla Tekül
Språk: tyrkisk
Nivå: Nivå 2
Kilde: Tingi and the Cows fra African Storybook
Creative Commons Lisens
Dette verket er lisensiert under en Creative Commons Navngivelse 3.0 International Lisens.
Valgmuligheter
Tilbake til fortellingene Last ned PDF