Tilbake til fortellingene

O sămânță mică: Povestea despre Wangari Maathai Et lite frø: Historien om Wangari Maathai Eit lite frø: Historia om Wangari Maathai

Skrevet av Nicola Rijsdijk

Illustrert av Maya Marshak

Oversatt av Carmen Onuorah

Språk rumensk

Nivå Nivå 3

Spill av fortellingen Lydinnspilling for denne fortellingen finnes ikke ennå.


Într-un sat pe pantele muntelui Kenya în Africa de Est, o fetiță lucra la câmp cu mama ei. Numele ei era Wangari.

I en landsby ved foten av Mount Kenya i Øst-Afrika arbeidet en liten jente sammen med moren sin på åkeren. Wangari het hun.

I ein landsby ved foten av Mount Kenya i Aust-Afrika arbeidde ei lita jente saman med mor si på åkeren. Wangari heitte ho.


Lui Wangari îi plăcea să stea în aer liber. În grădina de legume a familiei sale săpa pământul cu un cuțit mare. Îngropa semințe mici în pământul cald.

Wangari var glad i å være ute. Familien hadde en kjøkkenhage. Der vendte hun grønnsaksbedet med macheten sin. Hun stakk små frø ned i den varme jorda.

Wangari var glad i å vera ute. Familien hadde ein kjøkkenhage. Der vende ho grønsakshagen med macheten sin. Ho stakk små frø ned i den varme jorda.


Timpul ei favorit era imediat după apus. Când se făcea prea întuneric ca să mai vadă plantele, Wangari știa că era timpul să meargă acasă. O lua pe cărările înguste peste câmpuri, traversând râurile în drumul ei.

Hun syntes den beste tiden på dagen var rett etter solnedgang. Når det ble for mørkt til å se plantene, visste hun at det var på tide å gå hjem. Hun gikk langs smale stier på markene og over bekker på sin vei.

Ho syntest den beste tida på dagen var rett etter solnedgang. Når det vart for mørkt til å sjå plantene, visste ho at det var på tide å gå heim. Ho gjekk langs smale stiar på markene og over bekkar på vegen sin.


Wangari era un copil isteț și abia aștepta să meargă la școală. Dar mama și tatăl ei vroiau ca ea să stea și să ajute acasă. Când a împlinit șapte ani, fratele ei mai mare i-a convins pe părinți s-o lase să mergă la școală.

Wangari var en flink jente og ville gjerne begynne på skolen. Men moren og faren ville at hun skulle være hjemme og hjelpe til. Da hun ble syv år, overtalte storebroren mor og far til å la henne få gå på skolen.

Wangari var ei flink jente og ville gjerne byrja på skulen. Men mora og faren ville at ho skulle vera heime og hjelpa til. Då ho vart sju år, overtalte storebroren mor og far til å la henne få gå på skulen.


Îi plăcea să învețe! Wangari a învățat din ce în ce mai mult cu fiecare carte pe care o citea. Era atât de bună la școală încât a fost invitată să studieze în Statele Unite ale Americii. Wangari era încântată. Vroia să știe mai multe despre lume.

Hun likte å lære! Wangari lærte mer og mer for hver bok hun leste. Hun ble så flink på skolen at hun ble invitert til å studere i USA. Wangari ble så glad! Hun ville lære mer om verden.

Ho likte å læra! Wangari lærde meir og meir for kvar bok ho las. Ho vart så flink på skulen at ho vart invitert til å studera i USA. Wangari vart så glad! Ho ville læra meir om verda.


În universitatea americană, Wangari a învățat multe lucruri noi. A studiat plantele și cum cresc. Și și-a amintit cum a crescut: jucându-se cu frații ei jocuri la umbra copacilor în frumoasele păduri Kenyene.

Wangari lærte mye nytt på det amerikanske universitetet. Hun studerte planter og hvordan de vokser. Og husket hvordan hun hadde vokst opp selv: i leker og spill med brødrene sine i Kenyas vakre skoger.

Wangari lærde mykje nytt på det amerikanske universitetet. Ho studerte planter og korleis dei veks. Og hugsa korleis ho hadde vakse opp sjølv: i leiker og spel med brørne sine i Kenyas vene skogar.


Cu cât învăța mai mult, cu atât își dădea seama că îi iubea pe oamenii Kenyiei. Vroia ca ei să fie fericiți și liberi. Cu cât învăța mai mult, cu atât își amintea mai mult de casa ei din Africa.

Hun skjønte hun var glad i folk fra Kenya jo mer hun lærte. Hun ville de skulle være glade og frie. Og jo mer hun lærte, desto mer husket hun hjemmet sitt i Afrika.

Ho skjønte ho var glad i folk frå Kenya jo meir ho lærde. Ho ville dei skulle vera glade og frie. Og jo meir ho lærde, desto meir hugsa ho heimen sin i Afrika.


Când și-a terminat studiile, s-a reîntors în Kenya. Dar țara ei se schimbase. Ferme enorme se întinsesera peste pământ. Femeile nu aveau lemne să facă foc pentru gătit. Oamenii erau săraci și copiii erau flămânzi.

Da hun var ferdig med å studere, dro hun tilbake til Kenya. Men landet hennes var forandret. Kjempestore bondegårder strakte seg utover i landet. Kvinnene hadde ikke ved til å tenne bål for å lage mat. Folk var fattige og barn sultet.

Då ho var ferdig med å studera, drog ho tilbake til Kenya. Men landet hennar var forandra. Kjempestore bondegardar strekte seg utover i landet. Kvinnene hadde ikkje ved til å tenna bål for å laga mat. Folk var fattige og born svalt.


Wangari a știut ce să facă. A învățat femeile cum să planteze copaci din semințe. Femeile au vândut copacii si au folosit banii să poarte de grijă familiilor lor. Femeile erau foarte fericite. Wangari le ajutase să se simtă puternice și rezistente.

Wangari visste råd. Hun lærte kvinnene å plante trær ved å så frø i jorda. Kvinnene solgte trærne og brukte pengene til beste for familien sin. De ble veldig glade. Wangari hadde fått dem til å føle seg sterke og mektige.

Wangari visste råd. Ho lærde kvinnene å planta tre ved å så frø i jorda. Kvinnene selde trea og brukte pengane til det beste for familien sin. Dei vart veldig glade. Wangari hadde fått dei til å føla seg sterke og mektige.


Cum timpul a trecut, noii copacu au devenit păduri, și râurile au început să curgă din nou. Mesajul lui Wangari s-a împânzit în toată Africa. Astăzi, milioane de copaci au crescut din semințele lui Wangari.

Tiden gikk, og de nye trærne vokste og ble til skog, og det kom vann i elvene igjen. Historien om Wangari spredte seg over hele Afrika. I dag er det millioner av trær som har vokst opp fra Wangaris frø.

Tida gjekk, og dei nye trea voks og vart til skog, og det kom vatn i elvene igjen. Historia om Wangari spreidde seg over heile Afrika. I dag er det millionar av tre som har vakse opp frå Wangaris frø.


Wangari a muncit din greu. Oamenii din întreaga lume au observat, și i-au dat un premiu renumit. Se numește Premiul Nobel pentru Pace, și ea a fost prima femeie africană care l-a primit vreodată.

Wangari hadde arbeidet hardt. Folk over hele verden la merke til det, og de ga henne en berømt pris. Den kalles Nobels fredspris. Hun ble den første afrikanske kvinnen som fikk den.

Wangari hadde arbeidd hardt. Folk over heile verda la merke til det, og dei gav henne ein berømt pris. Han vert kalla Nobels fredspris. Ho vart den første afrikanske kvinna som fekk han.


Wangari a murit în 2011, dar ne putem gândi la ea de fiecare dată când vedem un copac frumos.

Wangari døde i 2011, men vi kan tenke på henne hver gang vi ser et vakkert tre.

Wangari døydde i 2011, men vi kan tenkja på henne kvar gong vi ser eit vent tre.


Skrevet av: Nicola Rijsdijk
Illustrert av: Maya Marshak
Oversatt av: Carmen Onuorah
Språk: rumensk
Nivå: Nivå 3
Kilde: A Tiny Seed: The Story of Wangari Maathai fra African Storybook
Creative Commons Lisens
Dette verket er lisensiert under en Creative Commons Navngivelse 4.0 International Lisens.
Valgmuligheter
Tilbake til fortellingene Last ned PDF