Tilbake til fortellingene

هغه ورځ چې ما کور د ښار لپاره پرېښود! Den dagen jeg dro hjemmefra for å dra til byen Den dagen eg drog heimanfrå for å dra til byen

Skrevet av Lesley Koyi, Ursula Nafula

Illustrert av Brian Wambi

Oversatt av Darakhte Danesh

Språk pasjto

Nivå Nivå 3

Spill av fortellingen Lydinnspilling for denne fortellingen finnes ikke ennå.


زموږ په کلي يو کوچنى تم ځاى و، چې ګڼو خلکو او بار موټرو سره به تل دا ځای مشغول وو. د ملي بس کلینډر هم د هغو ځایونو نومونه په لوړ غږ اخیستل چیرته چې به یادې موټرې تللې.

Den lille busstasjonen i landsbyen min var travel og stappfull av busser. På bakken var det flere ting som skulle lastes. Medhjelpere ropte navnene på stedene dit bussene gikk.

Den vesle busstasjonen i landsbyen min var travel og stappfull av bussar. På bakken var det fleire ting som skulle lastast. Medhjelparane ropte namna på stadane dit bussane gjekk.


“ښار! ښار! لویدیځ ته ځو!” ما د کلینډرغږ واورېده. دا هغه ملی بس و چې ما غوښته.

«Byen! Byen! Vestover!» hørte jeg en medhjelper rope. Det var bussen jeg måtte ta.

«Byen! Byen! Vestover!» høyrde eg ein medhjelpar ropa. Det var bussen eg måtte ta.


د ښار ملی بس تقریبا ډک وه، مګر نورو خلکو تر اوسه هڅه کوله چې ملی بس ته جګ شي. ځينو خلکو خپله د سفر توکي د ملي بس لاندې ځای پر ځای کړي وو. او ځینو نورو خلکو د قفس دپاسه موټر منځ کې اېښې وو.

Bussen til byen var nesten full, men flere folk dyttet for å komme om bord. Noen plasserte bagasjen sin i bagasjerommet under bussen. Andre la den på hyllene inne i bussen.

Bussen til byen var nesten full, men fleire folk dytta for å koma om bord. Nokre plasserte bagasjen sin i bagasjerommet under bussen. Andre la han på hyllene inne i bussen.


. نویو مسافرو ټکټونه اخیستي و او د کښېناستلو لپاره یې ځايونه لټول، د میرمنو سره ماشومان هم و او د اوږده سفر لپاره یې ځانونه چمتو کړي وو.

Nye passasjerer klamret seg til billettene sine mens de så etter et sted å sitte siden det var trangt om plassen. Kvinner med unge barn la til rette for dem så de skulle få det behagelig under den lange reisen.

Nye passasjerar klamra seg til billettane sine medan dei såg etter ein stad å sitja sidan det var trongt om plassen. Kvinner med unge born la til rette for dei så dei skulle få det behageleg under den lange reisa.


ما د یوې کړکۍ ترڅنګ خپل ځان ځای پر ځای کړ. هغه کس چې زما خواته ناست و، شین رنګه پلاستیکی کڅوړه یې کلکه نیولې وه. هغه زړې څپلۍ په پښو کړې وې، زوړ جاکت یې و او په غوصه یې کتل.

Jeg presset meg inn ved siden av et vindu. Personen som satt ved siden av meg, holdt hardt om en grønn plastpose. Han hadde på seg gamle sandaler, en utslitt frakk, og han så nervøs ut.

Eg pressa meg inn ved sida av eit vindauge. Personen som sat ved sida av meg, heldt hardt om ein grøn plastpose. Han hadde på seg gamle sandalar, ein utsliten frakk, og han såg nervøs ut.


. ما د ملي بس له کړکۍ بهر کتل او په دې فکر کې وم، چې هغه کلی پرېږدم، چیرته چې ما خاپوړي کړي دي او لوی ښار ته روان یم.

Jeg så ut av bussen og innså at jeg var i ferd med å forlate landsbyen min, stedet hvor jeg hadde vokst opp. Jeg skulle dra til den store byen.

Eg såg ut av bussen og innsåg at eg var i ferd med å forlata landsbyen min, staden der eg hadde vakse opp. Eg skulle dra til den store byen.


موتر ډګ شو او لاس پلورونکو لا هم هڅه کوله چې پر مسافرینو ځينې توکي وپلوري، او له دې سره به يې په لوړ غږ چغې وهلې. ماته دا غږونه ډير جالب و.

Lastingen av bagasjen var ferdig, og alle passasjerene hadde satt seg. Gateselgere presset seg fortsatt inn i bussen for å selge varene sine til passasjerene. Alle ropte navnene på det de hadde til salgs. Jeg syntes ordene hørtes merkelige ut.

Lastinga av bagasjen var ferdig, og alle passasjerane hadde sett seg. Gateseljarar pressa seg enno inn i bussen for å selja varene sine til passasjerane. Alle ropte namna på det dei hadde til sals. Eg syntest orda høyrdest merkelege ut.


ځيننو مسافرو د څښاک توکي واخیستل، ځينو بیا نور شیان واخیستل، او زما په څېر چې چا به پیسې نه درلودې غلى ناست وو او یوازې نندارې یې کولې.

Noen få passasjerer kjøpte noe å drikke, andre kjøpte små snacks som de begynte å tygge på. De som ikke hadde noen penger, som jeg, bare så på.

Nokre få passasjerar kjøpte noko å drikka, andre kjøpte små snacks som dei byrja å tygga på. Dei som ikkje hadde noko pengar, som eg, berre såg på.


دا کارونه د ملی بس د حرکت د ځانګړي غږ سره پای ته ورسېدل، دا غږ په دی معنی و چې مونږ نور حرکت کوو، او دا ځای خوشې کوو. کلینډر لاس پلورونکو ته زارۍ کولې چې کښته شي.

Disse aktivitetene ble avbrutt av tutingen til bussen, et tegn på at vi var klare til å dra. En medhjelper ropte at gateselgerne måtte komme seg ut.

Desse aktivitetane vart avbrotne av tutinga til bussen, eit teikn på at vi var klare til å dra. Ein medhjelpar ropte at gateseljarane måtte koma seg ut.


لاس پلورونکو یو بل ټېله کول، ترڅو د ملي بس څخه کښته شي. بعضو مسافرو ته پاتې شوې روپۍ ورکولې. نورو په وروستۍ شېبه کې هڅه کوله چې نور توکي وپلوري.

Gateselgere dyttet hverandre for å komme seg ut av bussen. Noen ga tilbake vekslepenger til de reisende. Andre forsøkte i siste liten å selge noen flere varer.

Gateseljarar dytta kvarandre for å koma seg ut av bussen. Nokre gav tilbake vekslepengar til dei reisande. Andre freista i siste liten å selja nokre fleire varer.


څنګه چې ملی بس تم ځای پرېښود، ما له کړکۍ څخه بهر ولیدل. ما ځان سره فکر وکړ، چې کله به خپل کلي ته را ستون شم.

Idet bussen forlot busstasjonen, stirret jeg ut av vinduet. Jeg lurte på om jeg noensinne skulle komme tilbake til landsbyen min igjen.

I det bussen forlét busstasjonen, stira eg ut av vindauget. Eg lurte på om eg nokosinne skulle koma tilbake til landsbyen min igjen.


کله چې مو په سفر کې څه وخت تېر شو، ملی بس دننه ډېر تود شو. ما خپلې سترګې پټې کړې او د خوب په تمه وم.

Etter hvert som reisen fortsatte, ble det veldig varmt i bussen. Jeg lukket øynene og håpet å få sove.

Etter kvart som reisa heldt fram, vart det veldig varmt i bussen. Eg lukka auga og håpte å få sova.


مګر زما فکر د کور په لور ولاړه. ایا زما مور به خوندي وي؟ ایا زما سوی به پیسې ګټي؟ ایا زما ورور به په یاد ولري چې ونو ته اوبه ورکړي؟

Men tankene mine vandret hjem. Kommer moren min til å bli trygg? Kommer kaninene mine til å innbringe noen penger? Kommer broren min til å huske å vanne de nyutsprungne trærne mine?

Men tankane mine vandra heim. Kjem mor mi til å verta trygg? Kjem kaninane mine til å innbringe noko pengar? Kjem bror min til å hugsa å vatna dei nyutsprungne trea mine?


په لاره کې د هغې سیمې نوم مې په ذهن راوستلو چې زما کاکا په هغه لوی ښار کې ژوند کاوه. ما تر هغه وخته د هغې سیمې نوم له ځان سره تکرارولو چې خوب راغئ.

På veien lærte jeg meg utenat navnet på stedet i den store byen der onkelen min bodde. Jeg mumlet fortsatt da jeg falt i søvn.

På vegen lærte eg meg utanåt namnet på staden i den store byen der onkelen min budde. Eg mumla enno då eg fall i søvn.


د نهه ساعتونو سفر کولو وروسته ، له خوبه راپاڅېدم او خپله کوچنۍ بکسه مې راواخیسته. له ملي بس څخه ښکته شوم. نويو مسىافرو باندې مې غږ وکړ چې زما کلي ته لاړ شٸ.

Ni timer senere våknet jeg av høylytt banking og roping etter passasjerer som skulle tilbake til landsbyen min. Jeg grep fatt i den lille veska mi og hoppet ut av bussen.

Ni timar seinare vakna eg av høglydt banking og roping etter passasjerar som skulle tilbake til landsbyen min. Eg greip fatt i den vesle veska mi og hoppa ut av bussen.


زما لپاره تر ټولو مهمه دا وه، چې د خپل کاکا کور پیدا کړم او ملي بس هم په ډکېدو و چې د ختیځ لور ته حرکت وکړي.

Bussen som skulle tilbake, ble fylt opp fort. Det viktigste for meg nå var å begynne å lete etter huset til onkelen min.

Bussen som skulle tilbake, vart fylt opp fort. Det viktigaste for meg no var å byrja å leita etter huset til onkelen min.


Skrevet av: Lesley Koyi, Ursula Nafula
Illustrert av: Brian Wambi
Oversatt av: Darakhte Danesh
Språk: pasjto
Nivå: Nivå 3
Kilde: The day I left home for the city fra African Storybook
Creative Commons Lisens
Dette verket er lisensiert under en Creative Commons Navngivelse 4.0 International Lisens.
Valgmuligheter
Tilbake til fortellingene Last ned PDF