Tilbake til fortellingene

Skaičiuojame gyvūnus Å telle dyr Å telja dyr

Skrevet av Zanele Buthelezi, Thembani Dladla, Clare Verbeek

Illustrert av Rob Owen

Oversatt av Lina Baltrukoniene

Språk litauisk

Nivå Nivå 1

Spill av fortellingen Lydinnspilling for denne fortellingen finnes ikke ennå.


Vienas dramblys eina atsigerti vandens.

Én elefant går for å drikke vann.

Éin elefant går for å drikka vatn.


Dvi žirafos eina atsigerti vandens.

To sjiraffer går for å drikke vann.

To sjiraffar går for å drikka vatn.


Trys buivolai ir keturi paukščiai taip pat eina atsigerti vandens.

Tre bøfler og fire fugler går også for å drikke vann.

Tre bøflar og fire fuglar går òg for å drikka vatn.


Penkios stirnos ir šeši šernai žingsniuoja atsigerti vandens.

Fem impalaer og seks vortesvin går mot vannet.

Fem impalaer og seks villsvin går mot vatnet.


Septyni zebrai bėga prie vandens.

Sju sebraer løper mot vannet.

Sju sebraer spring mot vatnet.


Aštuonios varlės ir devynios žuvys plaukioja vandenyje.

Åtte frosker og ni fisker svømmer i vannet.

Åtte froskar og ni fiskar sym i vatnet.


Vienas liūtas riaumoja. Jis irgi nori atsigerti. Kas bijo liūto?

Én løve brøler. Han vil også drikke. Hvem er redd for løven?

Éi løve brølar. Ho vil òg drikka. Kven er redd for løva?


Vienas dramblys geria vandenį kartu su liūtu.

Én elefant drikker vann med løven.

Éin elefant drikk vatn med løva.


Skrevet av: Zanele Buthelezi, Thembani Dladla, Clare Verbeek
Illustrert av: Rob Owen
Oversatt av: Lina Baltrukoniene
Språk: litauisk
Nivå: Nivå 1
Kilde: Counting animals fra African Storybook
Creative Commons Lisens
Dette verket er lisensiert under en Creative Commons Navngivelse 3.0 International Lisens.
Valgmuligheter
Tilbake til fortellingene Last ned PDF