Tilbake til fortellingene

Zama yra šaunuolė Zama er flink! Zama er flink!

Skrevet av Michael Oguttu

Illustrert av Vusi Malindi

Oversatt av Lina Baltrukoniene

Språk litauisk

Nivå Nivå 2

Spill av fortellingen Lydinnspilling for denne fortellingen finnes ikke ennå.


Mano broliukas miega labai ilgai. Aš atsibundu anksti, nes esu šaunuolė!

Lillebroren min sover veldig lenge. Jeg våkner tidlig fordi jeg er flink!

Veslebror min søv veldig seint. Eg vaknar tidleg fordi eg er flink!


Tai aš įleidžiu saulę.

Jeg er den som slipper solen inn.

Eg er ho som slepp sola inn.


“Tu mano ryto žvaigždė”, sako mama.

«Du er min morgenstjerne», sier mamma.

«Du er morgonstjerna mi», seier mamma.


Aš prausiuosi pati, man nereikia pagalbos.

Jeg vasker meg selv, jeg vil ikke ha hjelp.

Eg vaskar meg sjølv, eg vil ikkje ha hjelp.


Aš nebijau šalto vandens ir mėlyno negardžiai kvepiančio muilo.

Jeg tåler kaldt vann og blå stinkende såpe.

Eg toler kaldt vatn og blå stinkande såpe.


Mama primena, “Nepamiršk dantų”. Aš atsakau, “Niekada, tik ne aš!”

Mamma minner meg på tannpussen: «Glem ikke tennene.» Jeg svarer: «Aldri, ikke jeg!»

Mamma minner meg på tannpussen: «Gløym ikkje tennene.» Eg svarar: «Aldri, ikkje eg!»


Nusipraususi aš pasisveikinu su seneliu bei teta ir palinkiu jiems geros dienos.

Etter kroppsvasken hilser jeg på bestefar og tante og ønsker dem en god dag.

Etter kroppsvasken helsar eg på bestefar og tante og ynskjer dei ein god dag.


Tada apsirengiu, “Aš jau didelė, mama”, sakau.

Så kler jeg på meg selv. «Jeg er stor nå, mamma», sier jeg.

Så kler eg på meg sjølv. «Eg er stor no, mamma», seier eg.


Aš moku užsisagstyti sagas ir užsirišti batus.

Jeg kan kneppe knapper og spenne skoene mine.

Eg kan kneppa knappar og spenna skorne mine.


Ir pasirūpinu, kad mano broliukas žinotų visas mokyklos naujienas.

Og jeg sørger for at lillebror får vite alt nytt fra skolen.

Og eg sørgjer for at veslebror får vita alt nytt frå skulen.


Klasėje esu visur geriausia.

I timene gjør jeg alltid mitt beste.

I timane gjer eg mitt beste på alle måtar.


Visus šiuos gerus dalykus darau kasdien, tačiau labiausiai man patinka žaisti ir žaisti!

Jeg gjør alle disse gode tingene hver dag. Men det jeg liker mest, er å leke og leke!

Eg gjer alle desse gode tinga kvar dag. Men det eg likar mest, er å leika og leika!


Skrevet av: Michael Oguttu
Illustrert av: Vusi Malindi
Oversatt av: Lina Baltrukoniene
Språk: litauisk
Nivå: Nivå 2
Kilde: Zama is great! fra African Storybook
Creative Commons Lisens
Dette verket er lisensiert under en Creative Commons Navngivelse 3.0 International Lisens.
Les flere fortellinger på nivå 2:
Valgmuligheter
Tilbake til fortellingene Last ned PDF