Tilbake til fortellingene

टॉम केलेवाला Bananselgeren Tom Bananseljaren Tom

Skrevet av Humphreys Odunga

Illustrert av Zablon Alex Nguku

Oversatt av Nandani

Språk hindi

Nivå Nivå 2

Spill av fortellingen Lydinnspilling for denne fortellingen finnes ikke ennå.


टॉम पके केलों की टोकरी ढोता है।

Tom bærer en kasse med modne bananer.

Tom ber ei kasse med mogne bananar.


टॉम केलों को बेचने बाज़ार जाता है।

Tom drar til markedet for å selge bananer.

Tom dreg til marknaden for å selja bananar.


बाज़ार में लोग फल खरीद रहे हैं।

Folk på markedet kjøper frukt.

Folk på marknaden kjøper frukt.


पर कोई टॉम के केलों को नहीं खरीदता। वे महिलाओं से फल खरीदना पसंद करते हैं।

Men ingen kjøper Toms bananer. De foretrekker å kjøpe frukt av kvinner.

Men ingen kjøper Tom sine bananar. Dei føretrekker å kjøpa frukt av kvinner.


लोग कहते हैं “हमारे समाज में केवल महिलाएँ ही फल बेचती हैं।” लोग पूछते हैं “यह किस तरह का पुरुष है?”

«Her omkring er det bare kvinner som selger frukt», sier folk. «Hva slags mann er dette?» spør folk.

«Her omkring er det berre kvinner som sel frukt», seier folk. «Kva slags mann er dette?» spør folk.


पर टॉम ने हार नहीं मानी। उसने आवाज़ लगाई “ले लो, ले लो, मेरे केले लो! मेरे मीठे पके केले ले लो!”

Men Tom gir ikke opp. Han roper: «Kjøp mine bananer! Kjøp mine søte, modne bananer!»

Men Tom gjev ikkje opp. Han ropar: «Kjøp bananane mine! Kjøp mine søte, modne bananar!»


एक महिला ने थाल से केले के गुच्छे को उठाया। उसने केलों को ध्यान से देखा।

En kvinne plukker en klase bananer fra kassen. Hun ser nøye på bananene.

Ei kvinne plukkar ein klase bananar frå kassa. Ho ser nøye på bananane.


उस महिला ने केले खरीद लिए।

Kvinnen kjøper bananene.

Kvinna kjøper bananane.


और लोग भी ठेले पर आए। उन्होंने टॉम के केले खरीदे और बड़े चाव से खाए।

Flere folk kommer til salgsboden. De kjøper Toms bananer og spiser dem.

Fleire folk kjem til salsbua. Dei kjøper Tom sine bananar og et dei.


जल्द ही, थाल खाली हो गया। टॉम ने अपनी कमाई के पैसे गिने।

Kassen blir fort tom. Tom teller pengene han har tjent.

Kassa vert fort tom. Tom tel pengane han har tent.


फिर टॉम ने साबुन, चीनी और ब्रेड खरीदी और उन चीज़ों को अपनी टोकरी में रखा।

Deretter kjøper Tom såpe, sukker og brød. Han putter varene i kassen.

Deretter kjøper Tom såpe, sukker og brød. Han puttar varene i kassa.


टॉम ने टोकरी को अपने सिर पर रखा और घर चला गया।

Tom balanserer kassen på hodet og går hjem.

Tom balanserer kassa på hovudet og går heim.


Skrevet av: Humphreys Odunga
Illustrert av: Zablon Alex Nguku
Oversatt av: Nandani
Språk: hindi
Nivå: Nivå 2
Kilde: Tom the banana seller fra African Storybook
Creative Commons Lisens
Dette verket er lisensiert under en Creative Commons Navngivelse 4.0 International Lisens.
Valgmuligheter
Tilbake til fortellingene Last ned PDF