Tilbake til fortellingene

बकरी, कुत्ता और गाय Geit, Hund og Ku Geit, Hund og Ku

Skrevet av Fabian Wakholi

Illustrert av Marleen Visser, Ingrid Schechter

Oversatt av Tanvi Sirari

Språk hindi

Nivå Nivå 2

Spill av fortellingen Lydinnspilling for denne fortellingen finnes ikke ennå.


बकरी, कुत्ता और गाय बहुत अच्छे दोस्त थे। एक दिन वे टैक्सी से एक यात्रा पर निकले।

Geit, Hund og Ku var gode venner. En dag dro de på tur med en buss.

Geit, Hund og Ku var gode vener. Ein dag drog dei på tur med ein buss.


उनकी यात्रा समाप्त होने पर टैक्सीवाले ने उन्हें अपना किराया देने के लिए कहा। गाय ने अपने किराया दे दिया।

Da de kom fram, ba sjåføren dem om å betale for billetten sin. Ku betalte for sin billett.

Då dei kom fram, bad sjåføren dei om å betala for billetten sin. Ku betalte for billetten sin.


कुत्ते ने थोड़ा ज़्यादा किराया दिया क्योंकि उसके पास खुले पैसे नहीं थे।

Hund betalte litt ekstra fordi han ikke hadde akkurat med penger.

Hund betalte litt ekstra fordi han ikkje hadde akkurat med pengar.


टैक्सीवाला कुत्ते को बकाया पैसे देने ही वाला था कि तभी बकरी पैसे दिए बिना ही भाग गई।

Sjåføren skulle akkurat til å gi Hund vekslepengene, da Geit stakk av uten å betale.

Sjåføren skulle akkurat til å gje Hund vekslepengane då Geit stakk av utan å betala.


टैक्सीवाला बहुत गुस्सा हो गया। वह भी कुत्ते को बकाया पैसे दिए बिना ही चला गया।

Sjåføren ble veldig sur. Han kjørte av gårde uten å gi vekslepengene tilbake til Hund.

Sjåføren vart veldig sur. Han køyrde av garde utan å gje vekslepengane tilbake til Hund.


इसी वजह से आज भी कुत्ता गाड़ी के पीछे भागता है ताकि वह उसके अंदर देख सके और उस टैक्सी चालक को ढूँढ़ सके जिसे उसके बकाया पैसे लौटाने हैं।

Det er derfor Hund, selv i dag, løper mot biler for å sjekke om han ser sjåføren som skylder ham vekslepenger.

Det er difor Hund, sjølv i dag, spring mot bilar for å sjekka om han ser sjåføren som skuldar han vekslepengar.


बकरी गाड़ी की आवाज़ सुनकर भाग जाती है। उसे डर है कि कहीं उसे बकाया किराया न देने के कारण गिरफ़्तार न कर लिया जाए।

Geit stikker når hun hører lyden av en bil. Hun er redd for at hun vil bli arrestert for ikke å ha betalt for billetten.

Geit stikk når ho høyrer lyden av ein bil. Ho er redd for at ho vil bli arrestert for ikkje å ha betalt for billetten.


और गाय को गाड़ी के आने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। गाय आराम से सड़क पार करती है क्योंकि वह जानती है कि उसने अपना पूरा किराया दे दिया है।

Og Ku bryr seg ikke når det kommer en bil. Ku bruker god tid når hun krysser veien fordi hun vet at hun betalte for hele billetten sin.

Og Ku bryr seg ikkje når det kjem ein bil. Ku brukar god tid når ho kryssar vegen fordi ho veit at ho betalte for heile billetten sin.


Skrevet av: Fabian Wakholi
Illustrert av: Marleen Visser, Ingrid Schechter
Oversatt av: Tanvi Sirari
Språk: hindi
Nivå: Nivå 2
Kilde: Goat, Dog and Cow fra African Storybook
Creative Commons Lisens
Dette verket er lisensiert under en Creative Commons Navngivelse 3.0 International Lisens.
Valgmuligheter
Tilbake til fortellingene Last ned PDF