Tilbake til fortellingene

ሙዝ ሻጩ ቶም Bananselgeren Tom Bananseljaren Tom

Skrevet av Humphreys Odunga

Illustrert av Zablon Alex Nguku

Oversatt av Dawit Girma

Lest av Abenezer Chane

Språk amharisk

Nivå Nivå 2

Spill av fortellingen

Lesehastighet

Automatisk spilling av fortellingen


ቶም ለመብል የደረሱ ሙዞችን በቁና ተሸክሟል።

Tom bærer en kasse med modne bananer.

Tom ber ei kasse med mogne bananar.


ቶም ሙዞችን ለመሸጥ ወደ ገበያ ሄደ።

Tom drar til markedet for å selge bananer.

Tom dreg til marknaden for å selja bananar.


ሰዎች ገበያ ውስጥ ፍራፍሬ እየገዙ ነው።

Folk på markedet kjøper frukt.

Folk på marknaden kjøper frukt.


ግን የቶምን ሙዝ የሚገዛው ጠፋ። ፍራፍሬ መግዛት የሚፈልጉት ከሴቶቹ ላይ ነበር።

Men ingen kjøper Toms bananer. De foretrekker å kjøpe frukt av kvinner.

Men ingen kjøper Tom sine bananar. Dei føretrekker å kjøpa frukt av kvinner.


‹‹በኛ ማኅበረሰብ ውስጥ ፍራፍሬ የሚሸጡት ሴቶች ብቻ ናቸው›› ይላል ህዝቡ። ከዛም ‹‹ምን ዓይነት ሰው ነው ይሄ?›› ተባባሉ።

«Her omkring er det bare kvinner som selger frukt», sier folk. «Hva slags mann er dette?» spør folk.

«Her omkring er det berre kvinner som sel frukt», seier folk. «Kva slags mann er dette?» spør folk.


ነገር ግን ቶም በፍጹም ተስፋ አልቆረጠም። ‹‹አለች ሙዝ፤ የኔን ጣፋጭ ሙዝ ግዙ!›› እያለ መለፈፍ ጀመረ።

Men Tom gir ikke opp. Han roper: «Kjøp mine bananer! Kjøp mine søte, modne bananer!»

Men Tom gjev ikkje opp. Han ropar: «Kjøp bananane mine! Kjøp mine søte, modne bananar!»


አንዲት ሴትዮ አንድ ጉንጉን ሙዝ ከቁናው ላይ አነሳች። ከዛም በትኩረት ተመለከተችው።

En kvinne plukker en klase bananer fra kassen. Hun ser nøye på bananene.

Ei kvinne plukkar ein klase bananar frå kassa. Ho ser nøye på bananane.


ሴትዮዋም ሙዙን ገዛች።

Kvinnen kjøper bananene.

Kvinna kjøper bananane.


ከዛ ሌሎች ሰዎችም መጡ። የቶምን ሙዞች እየገዙ መብላት ጀመሩ።

Flere folk kommer til salgsboden. De kjøper Toms bananer og spiser dem.

Fleire folk kjem til salsbua. Dei kjøper Tom sine bananar og et dei.


ወዲያው ቁናው ባዶ ሆነ። ቶምም ሸጦ ያገኘውን ገንዘብ ቆጠረ።

Kassen blir fort tom. Tom teller pengene han har tjent.

Kassa vert fort tom. Tom tel pengane han har tent.


ከዚያም ቶም ሳሙና፣ ስኳርና ዳቦ ገዝቶ በቁናው ውስጥ አስቀመጠ።

Deretter kjøper Tom såpe, sukker og brød. Han putter varene i kassen.

Deretter kjøper Tom såpe, sukker og brød. Han puttar varene i kassa.


ከዚያም የገዛውን ቁናው ውስጥ አድርጎ ወደቤቱ ሄደ።

Tom balanserer kassen på hodet og går hjem.

Tom balanserer kassa på hovudet og går heim.


Skrevet av: Humphreys Odunga
Illustrert av: Zablon Alex Nguku
Oversatt av: Dawit Girma
Lest av: Abenezer Chane
Språk: amharisk
Nivå: Nivå 2
Kilde: Tom the banana seller fra African Storybook
Creative Commons Lisens
Dette verket er lisensiert under en Creative Commons Navngivelse 4.0 International Lisens.
Valgmuligheter
Tilbake til fortellingene Last ned PDF