Tilbake til fortellingene

አንዲስዋ የእግር ኳስ ኮከቧ Fotballhelten Andiswa Fotballhelten Andiswa

Skrevet av Eden Daniels

Illustrert av Eden Daniels

Oversatt av Dawit Girma

Lest av Abenezer Chane

Språk amharisk

Nivå Nivå 2

Spill av fortellingen

Lesehastighet

Automatisk spilling av fortellingen


አንዲስዋ ወንዶች ልጆች ኳስ ሲጫወቱ እየተመለከተች ነው። ከልጆቹ ጋር ተቀላቅላ መጫወት ፈለገች። አሰልጣኙንም ከልጆቹ ጋር እግር ኳስ ልምምድ መስራት ትችል እንደሆነ ጠየቀችው።

Andiswa så på at guttene spilte fotball. Hun ville så gjerne være med! Hun spurte treneren om hun kunne få trene sammen med dem.

Andiswa såg på at gutane spela fotball. Ho ville så gjerne vera med! Ho spurde trenaren om ho kunne få trena saman med dei.


አሰልጣኙ እጆቹን ወገቡ ላይ አደረገ። ‹‹በዚህ ት/ቤት ወንድ ልጆች ብቻ ናቸው እንዲጫወቱ የተፈቀደላቸው፣›› አለ።

Treneren satte hendene i siden. «På skolen her får bare gutter spille fotball», sa han.

Trenaren sette hendene i sida. «På skulen her får berre gutar spela fotball», sa han.


ልጆቹ ሄዳ ‹‹ኔት ቦል›› እንድትጫወት ነገሯት። እነሱም ለሴት ‹‹ኔት ቦል›› እንደሆነ፣ እግር ኳስ ግን ለወንድ ልጆች እንደሆነ ነገሯት። አንዲስዋ ተናደደች።

Guttene sa at hun skulle gå og spille nettball. De sa at nettball er for jenter og fotball er for gutter. Andiswa ble sint.

Gutane sa at ho skulle gå og spela nettball. Dei sa at nettball er for jenter og fotball er for gutar. Andiswa vart sint.


በሚቀጥለው ቀን ት/ቤቱ ታላቅ የአግር ኳስ ግጥሚያ ነበረበት። አሰልጣኙ በጣም ተጨንቋል፤። ምክንያቱም የቡድኑ ወሳኝ ተጫዋች በህመም ምክንያት መጫወት ባለመቻሉ ነበር።

Dagen etter var det en stor fotballkamp på skolen. Treneren var bekymret fordi den beste spilleren på laget var syk og kunne ikke spille.

Dagen etter var det ein stor fotballkamp på skulen. Trenaren var bekymra fordi den beste spelaren på laget var sjuk og kunne ikkje spela.


አንዲስዋ ወደ አሰልጣኙ እየሮጠች ሄዳ እንድትጫወት እንዲፈቅድላት ለመነችው። አሰልጣኙ ምን ማድረግ እንዳለበት ግራ ገባው። ከዚያም አንዲስዋ ቡድኑን እንድትቀላቀል ፈቀደላት።

Andiswa løp bort til treneren og tryglet om å få lov til å spille. Hva skulle han svare? Han bestemte seg for å la Andiswa få være med på laget.

Andiswa sprang bort til trenaren og trygla om å få lov til å spela. Kva skulle han svara? Han bestemte seg for å la Andiswa få vera med på laget.


ጨዋታው በጣም ፈታኝ ነበር። በመጀመሪያው ግማሽ የጨዋታው ክፍለ ጊዜ ማንም ጎል ሊያስቆጥር አልቻለም።

Det ble en hard kamp. Ingen hadde skåret mål etter første omgang.

Det vart ein hard kamp. Ingen hadde skåra mål etter første omgang.


በሁለተኛው አጋማሽ የጨዋታው ጊዜ፤ ከልጆቹ መካከል አንዱ ኳስ ለአንዲስዋ አቀበላት። ኳሱን በፍጥነት ወደ ጎል እያንከባለለች ሄደች። ከዚያም ኳሱን በኃይል አክርራ መታችውና ጎል አስቆተረች።

I andre omgang sentret en gutt ballen til Andiswa. Hun løp mot målet, klinte til ballen og skåret.

I andre omgang sentra ein gut ballen til Andiswa. Ho sprang mot målet, klinte til ballen og skåra.


ተመልካቹ በደስታ አበደ። ከዚያ ቀን ጀምሮ ሴቶችም በት/ቤቱ ኳስ እንዲጫወቱ ተፈቀደላቸው።

Publikum var fra seg av glede. Siden den dagen fikk jenter også spille fotball på skolen.

Publikum var frå seg av glede. Sidan den dagen fekk jenter òg spela fotball på skulen.


Skrevet av: Eden Daniels
Illustrert av: Eden Daniels
Oversatt av: Dawit Girma
Lest av: Abenezer Chane
Språk: amharisk
Nivå: Nivå 2
Kilde: Andiswa Soccer Star fra African Storybook
Creative Commons Lisens
Dette verket er lisensiert under en Creative Commons Navngivelse-IkkeKommersiell 3.0 International Lisens.
Valgmuligheter
Tilbake til fortellingene Last ned PDF