Tilbake til fortellingene

Avgjørelse Avgjørelse Avgjerd

Skrevet av Ursula Nafula

Illustrert av Vusi Malindi

Oversatt av Espen Stranger-Johannessen

Lest av Espen Stranger-Johannessen

Språk bokmål

Nivå Nivå 2

Spill av fortellingen

Lesehastighet

Automatisk spilling av fortellingen


Landsbyen min hadde mange problemer. Vi stilte oss på en lang rekke for å hente vann fra én pumpe.

Landsbyen min hadde mange problemer. Vi stilte oss på en lang rekke for å hente vann fra én pumpe.

Landsbyen min hadde mange problem. Vi stilte oss på ei lang rekkje for å henta vatn frå ei pumpe.


Vi ventet på mat som andre hadde gitt oss.

Vi ventet på mat som andre hadde gitt oss.

Vi venta på mat som andre hadde gjeve oss.


Vi låste husene våre tidlig på grunn av tyver.

Vi låste husene våre tidlig på grunn av tyver.

Vi låste husa våre tidleg på grunn av tjuvar.


Mange barn droppet ut av skolen.

Mange barn droppet ut av skolen.

Mange born droppa ut av skulen.


Unge jenter jobbet som hushjelper i andre landsbyer.

Unge jenter jobbet som hushjelper i andre landsbyer.

Unge jenter jobba som hushjelper i andre landsbyar.


Unge gutter drev rundt i landsbyen mens andre jobbet på gårdene til folk.

Unge gutter drev rundt i landsbyen mens andre jobbet på gårdene til folk.

Unge gutar dreiv rundt i landsbyen medan andre jobba på gardane til folk.


Når vinden blåste, ble papirbiter hengende fast på trær og gjerder.

Når vinden blåste, ble papirbiter hengende fast på trær og gjerder.

Når vinden bles, vart papirbitar hengjande fast på tre og gjerde.


Folk skar seg på glasskår som folk hadde slengt fra seg.

Folk skar seg på glasskår som folk hadde slengt fra seg.

Folk skar seg på glasbrot som folk hadde slengt frå seg.


Så en dag tørket vannet i pumpa opp og beholderne våre ble tomme.

Så en dag tørket vannet i pumpa opp og beholderne våre ble tomme.

Så ein dag tørka vatnet i pumpa opp og behaldarane våre vart tomme.


Faren min gikk fra hus til hus for å be folk delta på et folkemøte.

Faren min gikk fra hus til hus for å be folk delta på et folkemøte.

Far min gjekk frå hus til hus for å be folk delta på eit folkemøte.


Folk samlet seg under et stort tre og lyttet.

Folk samlet seg under et stort tre og lyttet.

Folk samla seg under eit stort tre og lytta.


Faren min reiste seg og sa: «Vi må samarbeide for å løse problemene våre.»

Faren min reiste seg og sa: «Vi må samarbeide for å løse problemene våre.»

Far min reiste seg og sa: «Vi må samarbeida for å løysa problema våre.»


Åtteårige Juma, som satt på stammen til et tre, ropte: «Jeg kan hjelpe til med å samle søppel.»

Åtteårige Juma, som satt på stammen til et tre, ropte: «Jeg kan hjelpe til med å samle søppel.»

Åtteårige Juma, som sat på stammen til eit tre, ropte: «Eg kan hjelpa til med å samla søppel.»


En kvinne sa: «Kvinnene kan bli med meg og dyrke mat.»

En kvinne sa: «Kvinnene kan bli med meg og dyrke mat.»

Ei kvinne sa: «Kvinnene kan verta med meg og dyrka mat.»


En annen mann reiste seg og sa: «Mennene skal grave en brønn.»

En annen mann reiste seg og sa: «Mennene skal grave en brønn.»

Ein annan mann reiste seg og sa: «Mennene skal grava ein brønn.»


Vi ropte alle sammen med én stemme: «Vi må forandre livene våre.» Fra den dagen samarbeidet vi for å løse problemene våre.

Vi ropte alle sammen med én stemme: «Vi må forandre livene våre.» Fra den dagen samarbeidet vi for å løse problemene våre.

Vi ropte alle saman med éi stemme: «Vi må forandra liva våre.» Frå den dagen samarbeidde vi for å løysa problema våre.


Skrevet av: Ursula Nafula
Illustrert av: Vusi Malindi
Oversatt av: Espen Stranger-Johannessen
Lest av: Espen Stranger-Johannessen
Språk: bokmål
Nivå: Nivå 2
Kilde: Decision fra African Storybook
Creative Commons Lisens
Dette verket er lisensiert under en Creative Commons Navngivelse 4.0 International Lisens.
Valgmuligheter
Tilbake til fortellingene Last ned PDF