Tilbake til fortellingene

Contando gli animali Å telle dyr Å telja dyr

Skrevet av Zanele Buthelezi, Thembani Dladla, Clare Verbeek

Illustrert av Rob Owen

Oversatt av Laura Pighini

Lest av Sonia Pighini

Språk italiensk

Nivå Nivå 1

Spill av fortellingen

Lesehastighet

Automatisk spilling av fortellingen


Un elefante va a bere l’acqua.

Én elefant går for å drikke vann.

Éin elefant går for å drikka vatn.


Due giraffe vanno a bere l’acqua.

To sjiraffer går for å drikke vann.

To sjiraffar går for å drikka vatn.


Tre bufali e quattro uccellini vanno a bere l’acqua anche loro.

Tre bøfler og fire fugler går også for å drikke vann.

Tre bøflar og fire fuglar går òg for å drikka vatn.


Cinque impala e sei facoceri si dirigono verso l’acqua.

Fem impalaer og seks vortesvin går mot vannet.

Fem impalaer og seks villsvin går mot vatnet.


Sette zebre corrono verso l’acqua.

Sju sebraer løper mot vannet.

Sju sebraer spring mot vatnet.


Otto rane e nove pesci nuotano nell’acqua.

Åtte frosker og ni fisker svømmer i vannet.

Åtte froskar og ni fiskar sym i vatnet.


Un leone ruggisce. Anche lui vuole bere. Chi ha paura del leone?

Én løve brøler. Han vil også drikke. Hvem er redd for løven?

Éi løve brølar. Ho vil òg drikka. Kven er redd for løva?


Un elefante beve acqua insieme al leone.

Én elefant drikker vann med løven.

Éin elefant drikk vatn med løva.


Skrevet av: Zanele Buthelezi, Thembani Dladla, Clare Verbeek
Illustrert av: Rob Owen
Oversatt av: Laura Pighini
Lest av: Sonia Pighini
Språk: italiensk
Nivå: Nivå 1
Kilde: Counting animals fra African Storybook
Creative Commons Lisens
Dette verket er lisensiert under en Creative Commons Navngivelse 3.0 International Lisens.
Valgmuligheter
Tilbake til fortellingene Last ned PDF