Tilbake til fortellingene

شُمارِشِ حِیوانات Å telle dyr Å telja dyr

Skrevet av Zanele Buthelezi, Thembani Dladla, Clare Verbeek

Illustrert av Rob Owen

Oversatt av Marzieh Mohammadian Haghighi

Lest av Nasim Peikazadi

Språk persisk

Nivå Nivå 1

Spill av fortellingen

Lesehastighet

Automatisk spilling av fortellingen


یِک فیل دارَد میروَد کِه آب بِنوشَد.

Én elefant går for å drikke vann.

Éin elefant går for å drikka vatn.


دو زَرافِه دارَند میروَند کِه آب بِنوشَند.

To sjiraffer går for å drikke vann.

To sjiraffar går for å drikka vatn.


سه بوفالو و چهار پَرَنده هَم دارَند میروَند کِه آب بِنوشَند.

Tre bøfler og fire fugler går også for å drikke vann.

Tre bøflar og fire fuglar går òg for å drikka vatn.


پَنج آهو وَ شِش گُراز دارَند به سمت آب راه می رَوَند.

Fem impalaer og seks vortesvin går mot vannet.

Fem impalaer og seks villsvin går mot vatnet.


هَفت گورِخَر دارَند به سَمتِ آب می دَوَند.

Sju sebraer løper mot vannet.

Sju sebraer spring mot vatnet.


هَشت قورباغه و نُه ماهی دارَند دَر آب شِنا می کُنَند.

Åtte frosker og ni fisker svømmer i vannet.

Åtte froskar og ni fiskar sym i vatnet.


یِک شیر غُرِش کرد. او هَم می خواهَد آب بِنوشَد. چه کَسی اَز شیر تَرسیده اَست؟

Én løve brøler. Han vil også drikke. Hvem er redd for løven?

Éi løve brølar. Ho vil òg drikka. Kven er redd for løva?


یِک فیل دارَد با شیر آب می نوشَد.

Én elefant drikker vann med løven.

Éin elefant drikk vatn med løva.


Skrevet av: Zanele Buthelezi, Thembani Dladla, Clare Verbeek
Illustrert av: Rob Owen
Oversatt av: Marzieh Mohammadian Haghighi
Lest av: Nasim Peikazadi
Språk: persisk
Nivå: Nivå 1
Kilde: Counting animals fra African Storybook
Creative Commons Lisens
Dette verket er lisensiert under en Creative Commons Navngivelse 3.0 International Lisens.
Valgmuligheter
Tilbake til fortellingene Last ned PDF