Barnebøker for Norge

Ofte stilte spørsmål

Hvorfor lese fortellinger fra Afrika?

Fortellingene fra Barnebøker for Norge har sitt opphav i Afrika, men temaene de tar opp er universelle. Det å lese fortellinger fra Sør fremmer kulturell forståelse og gir elever muligheten til global solidaritet og til å bli kjent med andre kulturer.

Hvorfor kommer alle fortellingene fra African Storybook?

African Storybook er et initiativ som gjør hundrevis av fortellinger gratis tilgjengelige under en Creative Commons-lisens og tilbyr illustrerte barnebøker for lesning, underholdning og innlevelse. Vi takker den sør-afrikanske organisasjonen Saide for at de har gjort disse fantastiske fortellingene gratis tilgjengelig under en åpen lisens.

Hva gjør Barnebøker for Norge unik?

Barnebøker for Norge er unik i og med at den tilbyr fortellinger på et stort antall språk med både tekst og lyd. Lydinnspillingene hjelper barn å lære å lese siden de kan se sammenhengen mellom tekst og lyd. Nettsiden lar også brukere veksle mellom to språk slik at man lett kan se oversettelsen én side av gangen.

Hvordan kan lærere bruke Barnebøker for Norge til å forbedre barns leseferdigheter?

Det er bare fantasien som setter grenser! Lærere kan for eksempel bruke fortellinger som alle elevene kan lese – uavhengig av leseferdighetene eller morsmålet. Barnebøker for Norge tilbyr fortellinger i tekst- og lydformat slik at elever kan lytte og lese samtidig, og/eller veksle mellom to språk ved å trykke på en knapp. Den samme fortellingen kan bli lest på mange ulike språk som snakkes i klasserommet.

Hvordan kan Barnebøker for Norge bli gitt som lekse eller hjemmeaktivitet?

Lærere kan gi elevene lese- og skriveoppgaver knyttet til fortellinger som både foreldre og barn kan lese og forstå. Forskning viser ikke bare at foreldres involvering i barnas skolegang bidrar til økt læring, men også at foreldres involvering i lekser bidrar positivt til barnas utvikling.

Hvordan kan foreldre bruke Barnebøker for Norge?

Barnebøker for Norge er et nyttig verktøy som verdsetter språklige og kulturelle forskjeller. Nettsiden gir foreldre med ulik språkbakgrunn muligheten til å lese sammen med barna sine, som ellers kanskje ikke ville vært i stand til å lese fortellingene på norsk på egenhånd.

Kan Barnebøker for Norge utvides med flere fortellinger?

Barnebøker for Norge er designet for å være en nøye utvalgt samling av 40 fortellinger som er koblet sammen på tvers av språk med tekst og lydinnspillinger, så det er ikke aktuelt å legge til flere.

Hvordan er nivå-oppdelingen i Barnebøker for Norge?

NivåBeskrivelseOrd per fortelling
Nivå 1Én eller to korte, enkle setninger per sideOpptil 75 ord
Nivå 2Noen få setninger per side76–250 ord
Nivå 3Et kort avsnitt per side251–500 ord
Nivå 4Ett avsnitt per side501–799 ord
Nivå 5Et langt avsnitt per side800 ord eller flere